ประกันรถยนต์ชั้น 1 คืออะไร
ประกันรถยนต์ชั้น 1 คืออะไร

ไม่ว่าจะขับรถอย่างมีสติมากเพียงไหน หรือดูแลรถดีมากเพียงใด ก็มักจะมีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งกรณีที่ออกรถใหม่ป้ายแดงก็จะแนะนำให้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เพื่อช่วยคุ้มครองออกค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุต่าง ๆ ที่ส่งผลให้รถเสียหายขึ้นมาได้ แต่ประกันชั้น 1 คืออะไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง และจะซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี ข้อมูลหลายอย่างได้ถูกนำมารวมอยู่ในบทความนี้แล้ว


ประกันรถยนต์ชั้น 1 คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันรถยนต์รูปแบบหนึ่งที่บริษัทประกันออกแบบเพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกัน โดยประกันชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี 

ซึ่งถ้าทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้ แล้วเกิดอุบัติเหตุ ประกันก็จะช่วยรับผิดชอบคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณีได้ นอกจากนี้ประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็ให้ความคุ้มครองกรณีที่มีความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เข่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น รถหาย รถไฟไหม้ เป็นต้น แต่การทำประกันชั้น 1 นั้นก็จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป

สำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 สามารถใช้บริการ SILKSPAN เพื่อช่วยให้คุณเจอราคาประกันชั้น 1 ที่ตรงกับความต้องการได้ โดย SILKSPAN มีบริการเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งจะช่วยเปรียบเทียบระหว่างบริษัทประกันภัยด้วยกัน เช่น กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, วิริยะประกันภัย, ประกันคุ้มภัย, เมืองไทยประกันภัย และบริษัทประกันภัยชั้นนำอื่น ๆ มากกว่า 20 บริษัทด้วยกัน


ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

โดยส่วนมากแล้วทางบริษัทประกันภัยจะออกแบบประกันชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกัน ซึ่งประกันรถยนต์ชั้น 1 ถือว่าเป็นประกันรถยนต์ประเภทที่ให้ความสูงที่สุดในบรรดาประกันรถแต่ละประเภท อย่างเช่น ประกันรถยนต์ชั้น 2+, ประกันรถยนต์ชั้น 3+ และประกันรถยนต์ชั้น 3 โดยความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1 รายละเอียดมีดังนี้

ประกันชั้น1 คุ้มครองตัวรถยนต์

แน่นอนเลยว่าจุดขายของประกันรถยนต์ชั้น 1 คือ ความคุ้มครองตัวรถยนต์ โดยทั่วไปแล้วจะมีบางกรณีที่ประกันรถยนต์ชั้นอื่น ๆ ไม่ให้ความคุ้มครอง แต่ประกันชั้น 1 กลับให้ได้โดยจะให้ความคุ้มครองทั้งตัวรถยนต์รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งรถด้วย

การให้ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้ทั้งกรณีที่มีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี 

  • กรณีที่มีคู่กรณี

บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองหมดไม่ว่าผู้เอาประกันจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก เช่น รถชน รถคว่ำ รวมถึงอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้รถเกิดความเสียหาย โดยประกันจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงรถของคู่กรณีด้วย

  • กรณีที่ไม่มีคู่กรณี

บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย เช่น ชนฟุตบาท ชนเสา ชนสัตว์ หรือในกรณีที่รถเสียหายจากการซ่อมแซม นั้นทางประกันก็จะช่วยจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้

ประกันชั้น1 คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ

ประกันภัยชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บตก ไฟไหม้ป่า รวมถึงกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุจนไฟลุกไหม้ หรือกรณีที่จู่ ๆ รถก็เกิดไฟไหม้เอง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ กรณีนี้ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายตามวงเงิน

นอกจากนี้แล้วยังมีกรณีที่รถสูญหาย รวมถึงถูกโจรกรรมจนทำให้ตัวรถเสียหายนั้นทางประกันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วยเช่นกัน

ประกันชั้น1 คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่มักจะสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงทรัพย์สินและชีวิตของบุคคลภายนอก ซึ่งหากทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันก็จะให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สินและชีวิตของบุคคลภายนอก ที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยรถยนต์ที่ทำประกันไว้

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยรถที่ทำประกันชั้น 1 ทางบริษัทประกันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยวงเงินชดเชยสูงสุดจะต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

และในส่วนของอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อทรัพย์สินส่วนรวม เช่น ร้านค้าข้างทาง เสาไฟฟ้า รั้วกำแพง หากทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้ ทางบริษัทประกันภัยก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายตามจำนวนที่ต้องจ่ายสูงสุดไม่เกินตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วยเช่นกัน

ประกันชั้น1 คุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

นอกจากความคุ้มครองของประกันภัยชั้น 1 ที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีความคุ้มครองอื่น ๆ อีกที่บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่มักจะระบุเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย เช่น

  • ค่าใช้จ่ายในการประกันตัวเอาผู้ประกัน

ในกรณีที่ผู้ขับรถยนต์ที่ทำประกันชั้น 1 เอาไว้ แล้วเกิดเหตุที่ผิดต่อกฎหมาย แล้วส่งผลทำให้เกิดควบคุมตัวทางคดีอาญา ทางบริษัทประกันภัยก็จะรับผิดชอบค่าประกันตัวให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์

  • ค่ารักษาพยาบาล

ในกรณีที่ผู้ขับรถยนต์ที่ทำประกันชั้น 1 เอาไว้ แล้วเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขณะที่กำลังขึ้นรถ อยู่ในรถ หรือกำลังลงรถ แล้วก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมา ทางบริษัทประกันภัยก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษา เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าเรียกรถพยาบาล ค่าผ่าตัด รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

นอกจากนี้แล้วประกันชั้น 1 ยังให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดสูญเสียอวัยวะ ทำให้เกิดทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียชีวิต ซึ่งทางบริษัทประกันภัยก็จะชดเชยค่าเสียหายตามทุนประกัน

ยิ่งไปกว่านั้นประกันชั้น 1 ไม่ได้ให้ความคุ้มครองเพียงแค่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพียงเท่านั้น แต่ประกันชั้น 1 ยังให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปจนถึงผู้โดยสารรถอีกด้วย


ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

เงื่อนไขประกันชั้น 1

ในการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นจะมีเงื่อนไขและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ต้องนำมาพิจารณา ดังนี้

อายุรถยนต์

โดยทั่วไปแล้วรถยนต์ที่สามารถทำประกันชั้น 1 ได้นั้นจะต้องไม่เกิน 7 ปี ซึ่งถ้าอายุมากกว่านั้นบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะไม่รับทำประกัน

หมายเหตุ บริษัทประกันบางแห่งอาจอนุโลมให้สูงสุดที่ 12 ปีกรณีที่ลูกค้ามีประวัติดี

ผู้ขับขี่รถยนต์

  • ผู้ขับขี่หลักจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ขับรถ 2 ปีขึ้นไป และจะต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 20-70 ปี
  • ผู้ขับขี่จะต้องมีใบขับขี่ และต้องไม่ถูกยึดหรือถูกยกเลิกใบขับรถในระยะเวลา 5 ปี

การจดทะเบียนรถและลักษณะการใช้งาน

รถยนต์ที่จะทำประกันชั้น 1 นั้นจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และรถยนต์จะต้องไม่ถูกใช้ในจุดประสงค์ทางด้านพาณิชย์ การรับจ้าง ให้เช่า เนื่องจากมีการใช้งานประจำ และวิ่งระยะทางไกลใน 1 ปี ซึ่งนับว่ามีการใช้งานมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล


เคสแบบไหนบ้าง ที่ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่รับเคลม?

แม้ว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองมากมาย แต่ก็มีบางกรณีที่บริษัทประกันภัยไม่รับเคลมด้วยเช่นกัน ดังนี้ 

ผู้ขับไม่มีใบขับขี่หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่

ในขณะขับรถยนต์นั้น ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุติดตัวอยู่เสมอ ซึ่งประกันชั้น 1 จะไม่รับเคลมจ่ายค่าเสียหายในกรณีที่ไม่มีใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุแล้ว รวมถึงกรณีที่เคยมีใบขับขี่แต่ถูกเพิกถอนใบขับขี่ด้วยเช่นกัน

การนำรถไปแข่งความเร็วที่ผิดกฎหมาย

ประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่นำรถไปแข่งทางหลวงแล้วเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการแข่งขันรถด้วยความเร็วนั้นเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงทำให้รถยนต์เสียหาย ซึ่งหมายความว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความตั้งใจเพื่อขอเคลมประกันรถยนต์ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและรถยนต์ควรขับรถในความเร็วในระดับที่เหมาะสม

การสลับตัวผู้ขับขี่เมื่อเกิดเหตุ

กรณีที่สลับตัวผู้ขับหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วนั้นถือว่าผู้ขับมีเจตนาจงใจทุจริต ซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ไม่สามารถใช้ประกันชั้น 1 เคลมได้ อีกทั้งถ้าหากทางบริษัทประกันทราบว่ามีการสลับตัวผู้ขับขึ้นมาจะโดนฟ้องขึ้นมาได้

กรณีเมาแล้วขับ

แน่นอนว่ากรณีที่ดื่มจนเมา มีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ทางประกันรถยนต์ไม่ให้ความคุ้มครองอยู่แล้ว แถมการเมาแล้วขับนั้นนอกจากจะเสี่ยงอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียทรัพย์สินแล้ว ยังมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตทั้งตัวผู้ดื่ม รวมถึงส่งผลเสียหายให้กับบุคคลอื่น ๆ อีกด้วย ดังนั้นหากต้องการดื่มควรนั่งรถสาธารณะแทนเพื่อความปลอดภัยดีกว่า

การจัดฉากทำลายทรัพย์สินเพื่อหวังเคลมประกัน

หากคิดว่าจะตั้งใจจัดฉากทำให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นขับชนคนรู้จัก หรือทำลายรถยนต์ที่ซื้อประกันชั้น 1 เพื่อหวังรับเงินเคลมนั้น ควรเปลี่ยนความคิดนั้น ๆ ก่อน เพราะประกันภัยชั้น 1 ไม่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่จงใจทำให้เกิดขึ้น ดังนั้นนอกจากจะไม่ได้เงินแล้ว แถมยังเสี่ยงต่อการที่จะถูกบริษัทประกันฟ้องขึ้นมา เพราะเข้าข่ายผิดกฎหมายตามมาตรา 358 อีกด้วย


ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ในส่วนของเอกสารที่ต้องจัดเตรียมไว้สำหรับทำประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้น มีไม่เยอะมาก อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ สักเท่าไหร่ เนื่องจากเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการทำประกันชั้น 1 นั้นล้วนเป็นเอกสารที่มีติดตัวอยู่แล้วทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินเรื่องเป็นไปได้อย่างราบรื่น จึงควรเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้พร้อม ดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนรถยนต์
  2. ใบขับขี่
  3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางต่างประเทศ (พาสปอร์ต/Passport)

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี?

ประกันรถยนต์ชั้น 1 แม้ว่าจะให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันอย่างครอบคลุมมากที่สุด แต่นั่นก็เท่ากับว่าค่าประกันรถยนต์ ชั้น 1 ราคาก็จะสูงขึ้นตาม อีกทั้งประกันชั้น 1 ของแต่ละบริษัทประกันภัยนั้นก็จะมีโปรโมชั่นหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีก่อนเลือกซื้อ

หากถามว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี? ก่อนอื่นก็ต้องดูเนื้อหาความคุ้มครอง ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบ แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีบริษัทที่จำหน่ายประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มากมาย ซึ่งจะให้นั่งหาข้อมูลเทียบเองก็จะมีความยุ่งยาก เสียเวลา อีกทั้งก็มีโอกาสที่จะอ่านข้อมูลไม่ครบหรือเข้าใจเนื้อหาความคุ้มครองไม่ถูกต้อง

ถ้าหากต้องการเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น1 แต่ละที่นั้น SILKSPAN เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมที่หนึ่ง เนื่องจากทาง SILKSPAN เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการประกันออนไลน์ ที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลของแต่ละบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า 20 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, วิริยะประกันภัย, ประกันคุ้มภัย และบริษัทประกันภัยแห่งอื่นให้เปรียบเทียบอย่างสะดวกสบายด้วยช่องทางออนไลน์

นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 30% ด้วยการแนะนำบริการที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้เอาประกัน และยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะผ่อน 0% นาน 10 เดือน หรือจะจ่ายเต็มก็ได้ด้วยเช่นกัน

ยิ่งไปกว่านั้นทาง SILKSPAN ยังมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น บริการรถใช้ระหว่างซ่อมฟรี หรือเบิกค่าเดินทาง 1,000 บาท และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. จาก Inter Partner Assistance โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นับว่านอกจากจะช่วยให้เลือกประกันชั้น 1 ที่ใช่แล้วยังช่วยประหยัดเงินค่าใช้จ่ายได้เยอะอีกด้วย

“สบายใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปว่าจะลืมต่อประกัน” SILKSPAN ขอแนะนำบริการแจ้งเตือนต่อประกันรถยนต์ผ่าน LINE ไม่มีสายโทรกวนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเลยที่นี่ https://www.silkspan.com/online/insurance-alert

By content