เรียนภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางที่ทั่วโลกใช้ในการสื่อสาร โดยเฉพาะหากเราตัดสินใจไปเรียนต่อ ทำงาน หรือท่องเที่ยวในต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ แต่ทักษะนี้ ก็จำเป็นต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษหรือฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญ ทีนี้ เราลองมาดูว่า เราสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษแบบใดได้บ้าง มีแนวทางในการเลือกสถาบันสอนภาษาอย่างไร แล้วเราควรเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดีเรียนภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร 

การเรียนภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารไปทั่วโลก ไม่ว่า เราจะเดินทางไปประเทศใด แม้ว่า จะมีภาษาท้องถิ่นในประเทศนั้น ๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนก็มักจะสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เสมอ นอกเหนือจากการเป็นภาษาสากลแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษยังมีข้อดีอีกมากมายหลายประการ เช่น

 • แหล่งความรู้หรือคลังข้อมูลต่าง ๆ ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น การเรียนภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น
 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับสถาบันการศึกษาทั่วโลก โดยเฉพาะการเรียนต่อต่างประเทศ รวมถึงการทำงานในบริษัทนานาชาติ 
 • การเรียนภาษาอังกฤษจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ เปิดโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ประเพณี สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • เพิ่มโอกาสทางอาชีพต่าง ๆ เช่น การเติบโตในหน้าที่การงาน การย้ายสายงาน การสมัครงานในบริษัทต่างชาติ เป็นต้น เพราะการเรียนภาษาอังกฤษจนเชี่ยวชาญจะทำให้เรามีความได้เปรียบมากกว่าคนอื่น

สิ่งสำคัญคือ การเรียนภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดด เพราะภาษาอังกฤษเป็นการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองให้กล้าสื่อสารกับคนต่างชาติ กล้าลองทำสิ่งต่าง ๆ ออกไปท่องโลกกว้างได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน


เรียนภาษาอังกฤษเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

 เรียนภาษาอังกฤษ ราคาถูก

การสมัครเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน มีให้เลือกเรียนมากมายตามความต้องการ แต่เราจะมีวิธีการในการเลือกสมัครคอร์สเรียนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเราจะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลัก แบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบ

วัตถุประสงค์หลัก ๆ ของการเรียนภาษาอังกฤษ มักจะเป็นเพื่อการเตรียมตัวในการสอบประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น TOEFL, IELTS, TOEIC เป็นต้น ซึ่งคอร์สเหล่านี้ ทาง Englishparks ก็มีให้เลือกอย่างพร้อมสรรพ อีกทั้งยังเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติอีกด้วย เช่น

 • ติวเข้ามหาวิทยาลัย TGAT, A-Level
 • Super IELTS, IELTS Online  และ Unlimited English for IELTS
 • Smart TOEIC
 • CU-TEP
 • TU-GET
 • Unlimited English for Exam
 • Private NEW SAT

เราจะเห็นได้ว่า Englishparks มีคอร์สเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบอย่างครอบคลุมทุกความต้องการ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือวัยทำงานที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อไปสอบ และใช้คะแนนเหล่านี้ ในการยื่นเรียนต่อ หรือทำงานในบริษัทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เรียนภาษาอังกฤษแบบปูพื้นฐาน

อีกหนึ่งความต้องการยอดนิยมในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ การปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ในขั้นอื่นต่อไป โดย Englishparks เอง ก็มีคอร์สเรียนสำหรับการปูพื้นฐานมากมาย เช่น

 • เรียน grammar
 • Unlimited English
 • Masterclass
 • Unlimited English for General English

ซึ่งคอร์สเรียนเหล่านี้ เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของตนเอง ก่อนเข้าเรียนในคอร์สอื่น ๆ ในลำดับถัดไป หากเราเรียนอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษต่อในคอร์สเฉพาะทางอย่างเช่น

 • Smart Conversation
 • Unlimited English for General English
 • Pronunciation
 • Sentence Writing
 • Academic Writing

ดังนั้น เราจึงสามารถปรับพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนลงเรียนคอร์สเฉพาะทางได้อย่างต่อเนื่องที่ Englishparks ซึ่งลงเรียนได้ครบจบทุกความต้องการ

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษแบบส่วนตัว เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเอง ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น

 • เพื่อการประกอบอาชีพ เช่น นักธุรกิจ วิศวกร แพทย์ เป็นต้น
 • เพื่อการเรียนต่อในต่างประเทศ 
 • เพื่อแก้ปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่
 • เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดตารางเรียน

โดย Englishparks มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับเวลาเรียนได้อย่างอิสระ รวมถึงการเลือกเรียนภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ได้รับคำแนะนำ หรือการแก้ไขทันที

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Englishparks ก็มีด้วยเช่นกัน เป็นการเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพิ่มความยืดหยุ่นในการเดินทาง ลดความจำเป็นในการเดินทางมาเรียนในสถาบัน ทำให้ประหยัดเวลา สามารถเรียนในเวลาใดก็ได้ นับว่า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้กำลังมองมาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

แนวทางในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกคนย่อมต้องการให้การเรียนภาษาอังกฤษเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกันทั้งนั้น แต่เราจะมีแนวทางอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรามีแนวทางดี ๆ ดังต่อไปนี้

 • กำหนดเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษให้ชัดเจน เพื่อสร้างแรงจูงใจ พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดคอร์สเรียนได้ตรงตามความต้องการ
 • เรียนภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
 • มองหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะแบบออนไลน์ เช่น Duolingo, Memrise, Quizlet, Babbel เป็นต้น ทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย
 • ฟังภาษาอังกฤษโดยตลอด เช่น ฟังเพลง รายการข่าว Podcast เป็นต้น เพื่อช่วยฝึกการตีความ การออกเสียงของเรา
 • ฝึกพูดออกเสียง หรือสนทนากับคนต่างชาติผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยอาจจะใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนภาษา จับคู่-กลุ่มสนทนากับชาวต่างประเทศ
 • อ่านหนังสือ บทความ หรือข่าวสารในภาษาอังกฤษ รวมถึงเขียนบันทึกส่วนตัวหรือบทความภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนไปพร้อม ๆ กัน
 • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้รอบตัวให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
 • การสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษาต่าง ๆ เพื่อเรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษาโดยตรง ผ่านเทคนิคการสอน แบบฝึกหัด หรือกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ

เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา

แม้ว่า การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองจะเพิ่มพูนทักษะได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่บางครั้ง เราก็อาจจะไม่สะดวก ทำให้ตารางเรียนในประจำวันมีความคลาดเคลื่อน เรียนไม่ได้ต่อเนื่อง หรือมีประเด็นไม่เข้าใจเกิดขึ้น ดังนั้น หลายคนจึงเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา เพราะการเรียนกับสถาบันมีข้อดีหลาย ๆ ประการ ดังนี้

 • สถาบันสอนภาษามักจะจัดให้เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งครูเหล่านี้ สามารถให้คำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแก้ไขทักษะการสื่อสารของเราได้ตามความต้องการ
 • สถาบันสอนภาษามีระบบการเรียนชัดเจน พร้อมด้วยหลักสูตรหลากหลาย อีกทั้งแพลตฟอร์มการเรียนที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้เรียน
 • เป็นเรียนภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติผ่านกิจกรรม บทสนทนา ช่วยสร้างเสริมทักษะ ความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 • สถาบันสอนภาษามีการจัดห้องเรียนแบ่งตามระดับความสามารถ เพื่อให้เราได้เรียนภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แก้ไขจุดบกพร่องได้เป็นอย่างถูกต้อง
 • สถาบันสอนภาษามักจะมีกลุ่มสนทนาหรือกิจกรรมเน้นการสนทนาในภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร
 • สถาบันสอนภาษามีการทดสอบและการประเมินอยู่เสมอ เพื่อกำกับติดตามผลการเรียนของเราอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาทักษะของตัวเองอีกด้วย
 • เป็นการเรียนร่วมกับผู้อื่น ช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ เกิดบรรยากาศที่ดี อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางสังคมในอนาคตอีกด้วย
 • สถาบันสอนภาษามีกรอบระยะเวลาในการเรียนชัดเจน ช่วยให้เราเกิดความตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียนจนเรียนจบคอร์ส

เราควรเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

เมื่อเราตัดสินใจจะเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษาแล้ว คำถามต่อมา คือ เราจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี โดยเราได้เตรียมวิธีการเลือกเรียนกับสถาบันสอนภาษาไว้ ดังนี้

 • กำหนดเป้าหมายชัดเจนว่า เราต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออะไร เช่น เพื่อการสอบ การเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะเป้าหมายต่างกัน ก็มีรายละเอียดในการสมัครเรียนต่างกัน
 • วิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ในด้านการเรียน เช่น เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนแบบกลุ่ม ชอบเรียนแบบพบอาจารย์ หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 
 • มองหาสถาบันสอนภาษาจากสื่อออนไลน์หรือผู้เคยเรียนมาก่อน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจ
 • ศึกษาข้อมูลของสถาบันสอนภาษานั้น ๆ ทั้งในด้านรายละเอียดคอร์สเรียน อาจารย์ผู้สอน ค่าเล่าเรียน สื่อการเรียนการสอน ตารางเรียน ว่ามีความเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่

ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้เรียนภาษาอังกฤษกับ Englishparks เพราะ Englishparks เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ครบครัน ทั้งอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ ทำให้เราได้เรียนภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติ มีคอร์สเรียนให้เลือกอย่างหลากหลาย เหมาะกับทุกความต้องการของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อไปสอบ เพื่อพัฒนาทักษะส่วนตัว เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อไปเรียนต่อ อาจารย์ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

อีกทั้งคอร์สเรียนก็มีความยืดหยุ่น ทั้งการเรียนแบบกลุ่มหรือเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เราสามารถปรับตารางเรียนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้ โดยอาจจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ชีวิตการทำงานจนไม่สามารถเดินทางมาเรียนกับอาจารย์ที่สถาบันก็ได้ พร้อมรีวิวจากผู้เรียนจำนวนมาก ซึ่งเรียนจาก Englishparks แล้วไปสอบ พบว่า คะแนนสูงขึ้นจริง


เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

ช่องทางติดต่อ หากอยากเรียนภาษาอังกฤษกับ Englishparks 

เราสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา Englishparks ได้ทั้งสิ้น 3 สาขา ได้แก่

 1. สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บริเวณ ชั้น 6 อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้าทาวเวอร์เอ เบอร์โทร 02-884-6899 
 2. สาขาพญาไท (BTS พญาไท) บริเวณ ชั้น 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์ (ข้างตึกวรรณสรณ์) เบอร์โทร 02-642-7725
 3. สาขาอโศก (BTS อโศก) บริเวณ ชั้น 3 จัสมินซิตี้ (BTS อโศก | MRT สุขุมวิท) เบอร์โทร 02-258-3522

ทั้งนี้ หากต้องการสมัครเรียนภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail:  englishparks@gmail.com หรือไลน์ @englishparks ได้อีกช่องทางหนึ่ง


เรียนภาษาอังกฤษกับข้อสรุปในภาพรวม

การเรียนภาษาอังกฤษนั้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ซึ่งใช้สื่อสารกันทั่วโลก หากใครมีความเชี่ยวชาญย่อมได้รับโอกาสในการเรียนต่อหรือทำงานมากกว่าคนอื่น ๆ โดยเราอาจจะเลือกสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษาอย่าง Englishparks ที่จะช่วยให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างตรงจุด ด้วยอาจารย์ชาวต่างประเทศผ่านเทคนิคการสอนหลากหลาย เพิ่มคะแนนสอบได้จริง

By content