เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์
เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษามากกว่าหนึ่งภาษามักจะมีโอกาสและข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เราจึงเห็นผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มหันมาสนใจและสนับสนุนให้บุตรหลานของตนเองได้เริ่มลองเรียนรู้ภาษาต่างๆ นอกจากภาษาไทยกันมากขึ้นจนทำให้เกิดกระแสการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ปกครองมักจะนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงและมีสภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ก็ได้รับการยอมรับระดับโลกว่ามีคุณภาพที่ดี จึงเป็นประเทศที่เหมาะกับการเรียนรู้ ปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

ประเทศนิวซีแลนด์ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับคนต้องการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ไม่ได้เน้นไปที่ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ยังส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การรู้จักให้คิดนอกกรอบและได้สำรวจความคิดของตนเอง การลงมือปฏิบัติมากกว่าการนักอ่านท่องจำเนื้อหาในหนังสือ ระบบการศึกษาแบบนี้จึงเป็นที่ทำให้ผู้ปกครองหลาย ๆ คน ส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์เป็นอันดับต้น ๆ 

นอกจากระบบการศึกษาที่ได้การยอมรับไปทั่วโลกแล้ว วุฒิการศึกษาหลัก หรือ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ก็ได้รับการยอมรับระดับสากล สามารถสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ยุโรป เยอรมนี อินเดีย หรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็ตาม การส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์จึงเป็นประตูสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ 

สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการไปเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทโรงเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ ซึ่งการไปเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์สามารถเลือกได้ว่าคุณจะส่งบุตรหลานเรียนในโรงเรียนรัฐบาล กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน หรือเอกชนก็ได้ และยังสามารถเลือกประเภทที่พักอาศัยให้แก่ลูกหลานของคุณได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะให้บุตรหลานของคุณพักอาศัยอยู่กับโฮสต์ท้องถิ่น หรือหอพักอาศัยของทางโรงเรียน โดยเราสามารถประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ ดังนี้

  • ค่าเทอมเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ จะเริ่มต้นที่ประมาณ 13,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี
  • ค่าที่พัก (Accommodation Fee) กรณีพักอาศัยอยู่กับโฮสต์ค่าที่พักจะขึ้นอยู่กับเมืองต่าง ๆ ที่อาศัย หากอาศัยอยู่เมืองใหญ่ เช่น เวลลิงตัน (Wellington) ออกแลนด์ (Auckland) หรือ ไครสต์เชิร์ช (Christchurch) ค่าที่พักก็จะสูงกว่าเมื่อเทียบกับเมืองเล็ก ๆ หรือที่พักอาศัยแถบชานเมือง โดยส่วนใหญ่ที่พักอาศัยกับโฮสต์จะคิดเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 250 – 350 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อสัปดาห์ โดยที่หนึ่งปีการศึกษาจะมีทั้งหมด 45 สัปดาห์นั่นเอง 

    กรณีอาศัยที่หอพักของโรงเรียนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า เนื่องจากจะรวมค่าอาหารกลางวันเข้าไปด้วย ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการพักอาศัยกับโฮสต์ นอกจากนี้การอาศัยที่หอพักประจำโรงเรียน เมื่อปิดภาคเรียนไม่มีการเรียนการสอน โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนพักอาศัยที่หอพักได้ จึงจำเป็นต้องย้ายไปพักอาศัยกับโฮสต์เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แทน 
  • นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องแบบ ค่าสอบ ค่าประกันสุขภาพ หรือค่าเครื่องบิน ผู้ปกครองจึงควรมีงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 30,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อหนึ่งปีการศึกษา หรืออย่างน้อยประมาณ 7 แสนบาท

หลักสูตรที่ควรรู้เมื่อเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

สำหรับหลักสูตรเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. หลักสูตร IGCSE/ A Level – Cambridge

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 5 – 19 ปี ซึ่งหลักสูตรถูกออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และได้นำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในบรรดาโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก ทำให้หลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยหลักสูตรนี้จะเน้นไปที่ทางด้านวิชาการเข้มข้น เฉพาะทาง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนในสาขาที่ตนเองสนใจและถนัดอย่างเจาะลึก

2. หลักสูตร IB

หลักสูตร IB หรือ International Baccalaureate Programme หลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 3 – 19 ปี เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเช่นเดียวกัน โดยหลักสูตรนี้นอกเหนือจากการศึกษาด้านวิชาการแล้วจะสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดนอกกรอบ เสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าใจปัญหา รู้จักวางแผน มองเห็นวิธีการรับมือ และสามารถลงมือแก้ไขปัญหาได้

3. หลักสูตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA)

หลักสูตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA) กว่า 95% ในนิวซีแลนด์จะใช้เป็นหลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่เรียนโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเช่นเดียวกัน ในหลักสูตร NCEA ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจกว่า 40 วิชาซึ่งจะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนมัธยมที่จะทำการเปิดสอน นักเรียนสามารถพิจารณาเลือกวิชาต่าง ๆ ที่เหมาะกับตนเองได้ และที่สำคัญหลักสูตร NCEA ยังมีเนื้อหาและการจัดการระบบที่ทันสมัย ปรับเนื้อหาการเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และโลกปัจจุบัน มีกรอบการวัดผลของหลักสูตรที่ชัดเจนแต่ก็ยืดหยุ่นเช่นเดียวกัน

สรุป

สำหรับใครที่กำลังลังเลใจที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ข้อมูลที่เรารวบรวมมาให้ในวันนี้คงช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ต่างก็ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่ดีระดับสากล 

เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลว่าบุตรหลานของคุณจะได้เรียนเนื้อหาที่เก่าแก่และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเรียนจบแบบไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้หลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ยังเป็นประตูสำคัญที่ช่วยให้บุตรหลานของคุณสามารถเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ยุโรป หรือแม้แต่ประเทศไทยเองก็ตาม

By content