อาการถอนนิโคติน

เป็นที่ทราบกันว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ปัญหาสุขภาพช่องปาก รวมไปถึงปัญหาทางบุคลิกภาพ นอกจากจะสร้างปัญหาให้กับร่างกายตนเองแล้วยังสร้างปัญหาให้กับบุคคลรอบข้างอีกด้วย 

เชื่อว่าหลายคนสามารถตระหนักถึงผลเสียของบุหรี่และอยากจะเลิกบุหรี่ แต่การเลิกบุหรี่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย บุหรี่เป็นหนึ่งในสารเสพติดที่หากได้ลองสูบแล้ว การจะถอนตัวก็เป็นเรื่องยาก เนื่องจากในบุหรี่มีสารตัวหนึ่งที่ชื่อ “นิโคติน” ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติดนั่นเอง

เมื่อคุณหยุดสูบบุหรี่และร่างกายไม่ได้รับนิโคตินอีกต่อไปจะทำให้เกิดอาการเลิกบุหรี่หรืออาการถอนนิโคตินที่ทำให้หลายคนยอมแพ้กับการเลิกบุหรี่ไป แต่หากคุณสามารถอดทนและมีความตั้งใจ รวมถึงได้กำลังใจจากคนรอบข้าง การเลิกบุหรี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักว่าอาการถอนนิโคตินคืออะไร อาการแบบไหนบ้างที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่กำลังเลิกบุหรี่ เมื่อเรารู้จักกับอาการถอนนิโคตินจากการเลิกบุหรี่แล้วก็จะทำให้เราเข้าใจและรับมือกับอาการเหล่านีัได้ดีขึ้น


อาการถอนนิโคติน คืออะไร ทำไมถึงทำให้เลิกบุหรี่ได้ยาก

อาการถอนนิโคตินเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เริ่มต้นเลิกบุหรี่ เมื่อร่างกายไม่ได้รับสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดตัวสำคัญในบุหรี่ก็จะทำให้ร่างกายแสดงอาการต่าง ๆ ออกมาเพื่อให้เราต้องรับนิโคตินเข้าไปเพื่อระงับอาการเหล่านี้ ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่มักจะต่อต้านกับอาการถอนนิโคตินได้ยากและทำให้ต้องกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้ง 


ทำความรู้จักกับ นิโคติน ตัวการสำคัญของการเสพติดบุหรี่

เลิกบุหรี่

นิโคติน (Nicotin) คือสารเสพติดชนิดหนึ่งที่สามารถสกัดได้จากใบยาสูบ มักพบในผลิตภัณฑ์กลุ่มบุหรี่ ไปป์ ซิการ์ ซึ่งนิโคตินจะสามารถเสพเข้าร่างกายและไปกระตุ้นระบบประสาท ทำให้รู้สึกมีความสุข ผ่อนคลาย และเมื่อเสพเข้าไปในปริมาณมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดการหลั่งสารโดปามีน (Dopamine) ทำให้ความดันโลหิตสูง อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น และเพิ่มความอยากเสพนิโคตินในระดับที่มากขึ้นไปเรื่อย ๆ  

นิโคตินสามารถส่งผลต่อระบบร่างกายของผู้เสพได้ดังนี้

 • ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข
 • สามารถอาการเครียดและกังวลได้
 • ทำให้มีสมาธิมากขึ้น
 • ลดอาการอยากอาหารได้

เพราะคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้หลายคนเสพติดความสุขที่นิโคตินมอบให้ แต่อย่างไรก็ตามนิโคตินยังส่งผลเสียที่มากมายกับร่างกาย ได้แก่

 • ความดันโลหิตสูง
 • อัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่าปกติ
 • หัวใจทำงานหนัก
 • ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
 • ในระยะยาวสามารถส่งผลต่อเซลล์สืบพันธุ์ และอาจทำให้ทารกในครรภ์เกิดความผิดปกติได้

เมื่อเลิกบุหรี่ อาการเป็นอย่างไร

หักดิบบุหรี่

เมื่อร่างกายได้รับสารนิโคตินไปแล้วก็จะทำให้เกิดอาการอยากรับสารนิโคตินเรื่อย ๆ เมื่อเลิกบุหรี่และร่างกายไม่ได้รับสารนิโคตินอีกต่อไป ร่างกายจะแสดงอาการถอนนิโคตินออกมาเพื่อเป็นสัญญาณว่าร่างกายต้องการรับนิโคตินเพื่อระงับอาการเหล่านี้

ซึ่งอาการถอนนิโคตินจะรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับนิโคตินที่อยู่ในร่างกายเรา หากเรามีปริมาณนิโคตินในร่างกายมาก และหากเลิกบุหรี่แบบหักดิบเลย อาการของการเลิกบุหรี่แบบหักดิบนั้นอาจทำให้เกิดอาการลงแดงขึ้น ซึ่งผู้ที่จะเลิกบุหรี่แบบหักดิบได้มีน้อยมากและส่วนมากมักกลับไปเสพนิโคตินหนักกว่าเดิม

อาการถอนนิโคตินที่เกิดขึ้นกับผู้ที่กำลังเลิกบุหรี่สามารถเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ ดังนี้

 • ปวดศีรษะ เวียนหัว
 • คลื่นไส้ 
 • กระวนกระวาย หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย โมโหง่าย
 • ใจสั่น
 • นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย
 • เกิดอาการอยากบุหรี่
 • หิวง่ายขึ้น

โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดนิโคตินโดยเฉพาะในช่วง 3-5 วันแรก อาการถอนนิโคตินจะค่อนข้างรุนแรงเพราะร่างกายเคยชินกับสารนิโคติน แต่หากสามารถอดทนกับอาการถอนนิโคตินไปได้ถึง 10 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่พิษของนิโคตินจะหมดไปจากร่างกายก็จะทำให้อาการถอนนิโคตินเหล่านี้หมดไป และสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ


สรุป

นิโคตินเป็นสารเสพติดที่พบได้ในบุหรี่และเป็นตัวการที่ทำให้เกิดอาการเสพติด ผู้ที่ติดบุหรี่จะต้องสูบไปเรื่อย ๆ และเมื่อเลิกบุหรี่ ทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารนิโคตินก็มักจะเกิดอาการถอนนิโคติน ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ในผู้ที่กำลังเลิกบุหรี่ และทำให้หลายคนยอมแพ้ในการเลิกบุหรี่

อย่างไรก็ตามหากคุณสามารถเอาชนะอาการถอนนิโคตินได้ เมื่อร่างกายกำจัดพิษนิโคตินออกจากร่างกายได้หมดก็จะทำให้คุณสามารถเลิกบุหรี่ได้ และทำให้ร่างกายของคุณกลับมาสุขภาพดีขึ้นอีกครั้ง

แต่การเลิกบุหรี่ที่ให้ผลดีนั้นไม่ควรจะหักดิบบุหรี่เลย เพราะอาจนำมาสูงอาการลงแดงและทำให้กลับไปเสพนิโคตินหนักกว่าเดิม การค่อย ๆ ลดระดับนิโคตินในร่างกายจะทำให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ดีขึ้น ให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอีกทางเลิกในการช่วยเลิกบุหรี่ เพราะบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเลือกระดับนิโคตินได้ คุณสามารถค่อย ๆ ลดระดับนิโคตินเพื่อถอนนิโคตินในร่างกายเลย 


By content