ประกันรถ 3 พลัส

ประกันภัยรถยนต์มีอยู่หลากหลายประเภทและมีการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะมาพูดถึงการคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3+ ว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลให้คุณพิจารณาการเลือกซื้อประกันชั้น 3+ ที่เหมาะกับคุณที่สุด เพราะเป็นที่ทราบกันดีสำหรับผู้ที่มีรถยนต์ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเลือกซื้อประกันรถยนต์ที่เหมาะกับรถยนต์และพฤติกรรมการขับขี่ของเรา เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นขณะขับรถหรือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน เราจึงรวบรวมความรู้ที่จะช่วยให้คุณเลือกประกันรถยนต์ชั้น 3+ ที่ดีที่สุดในบทความนี้


ทำประกันชั้น 3+ ดีที่สุดสำหรับใคร

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันภัยในราคาประหยัดแต่ยังคงได้รับความคุ้มครองที่คล้ายหรือใกล้เคียงประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 โดยในความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของรถเราและรถคู่กรณี ซึ่งเป็นข้อดีของการทำประกันรถชั้น 3+ ที่สามารถให้ความคุ้มครองต่อคู่กรณีและบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากรถที่ทำประกันภัยไว้และไม่จำกัดว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกก็ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกัน เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือมีการขับขี่อย่างระมัดระวัง มีความชำนาญในการขับ เพราะโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อย


ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 3+ จะให้ความคุ้มครองกรณีรถชนรถที่มีคู่กรณีเท่านั้น ไม่รวมการขับรถชนสิ่งกีดขวาง เช่น ชนเสา ต้นไม้ สัตว์ หรือความเสียหายที่เกิดจากรอยขีดข่วนที่ไม่มีคู่กรณี โดยประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะให้ความคุ้มครองต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งรถที่ทำประกันและรถของคู่กรณี

ความคุ้มครองของประกันชั้น 3+ ต่อตัวรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถชนรถที่มีคู่กรณีเท่านั้น ไม่รวมความคุ้มครองที่เกิดไฟไหม้ หรือรถหาย ซึ่งความคุ้มครองของประกันชั้น 3+กรณีรถชนรถ จะต้องเป็นยานพาหนะทางบกที่ได้รับการจดทะเบียน โดยที่ไม่จำกัดว่ารถที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ประกันก็จะคุ้มครองต่อตัวรถทั้งหมดรวมถึงรถยนต์ของคู่กรณี สามารถคุ้มครองไปถึงอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ระบุไว้ตอนทำประกันรถยนต์เช่นกัน แต่ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะไม่สามารถคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการชนสิ่งกีดขวางที่ไม่มีคู่กรณี เช่น ต้นไม้ สัตว์ เสาไฟฟ้า หรืออุบัติเหตุใด ๆ ก็ตามที่ไม่มีคู่กรณี ดังนั้นประกันชั้น 3+ จึงเหมาะกับผู้ที่มีความชำนาญในการขับรถ ขับรถอย่างระมัดระวัง เพราะมีความเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุน้อยกว่ากลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่ โดยความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ทุนประกันซ่อมรถอยู่ที่ 100,000 – 500,000 บาท

ความคุ้มครองของประกันชั้น 3+ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ สามารถให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บและการเสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินของคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่ทำประกันชั้น 3+ ไม่ว่าจะเป็นการชนต้นไม้ เสาไฟ รั้ว กำแพง หรือรถยนต์ รวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุที่มีต่อชีวิตของคู่กรณีและบุคคลภายนอก เช่น การเสียชีวิต ทุพพลภาพทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งผู้ที่เอาประกันที่เป็นฝ่ายผิดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายโดยทางประกันจะทำรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่าสินไหมชดเชยความเสียหายตามจริง แต่จะชดเชยได้ไม่เกินจำนวนวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง 

ความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลคนในรถ

ประกันรถชั้น 3+ จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายในรถที่ร่วมเดินทางมาด้วย รวมถึงเงินที่ใช้ประกันตัวผู้ขับขี่ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะมีความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด และค่าบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ รวมถึงให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถที่ทำประกันชั้น 3+ เช่น การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสำคัญทำให้เกิดทุพพลภาพอย่างถาวร โดยในกรณีถ้าเราเป็นฝ่ายผิดทำให้ผู้อื่นได้รับความสูญเสียจนกลายเป็นคดีอาญา ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ยังมีเงินประกันตัวไว้คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ในส่วนนี้อีกด้วย ซึ่งจำนวนเงินจะระบุไว้ในกรมธรรม์


เปรียบเทียบประกันชั้น 3+ ต่างจากประกันรถชั้นอื่นอย่างไร

ประกันรถยนต์นั้นมีด้วยกันหลายประเภท เราจึงได้ทำการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ชั้น 3+ กับประกันรถยนต์ชั้นอื่นๆ เพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และตัดสินใจเลือกประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณเอง

ประกันชั้น 3+ เทียบกับประกันชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์เฉพาะรถชนรถที่มีคู่กรณีเท่านั้น ถ้าหากโดนชนแล้วหนีโดยที่ไม่มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ ไม่สามารถตามคู่กรณีได้ก็ไม่สามารถเคลมประกันได้ ซึ่งแตกต่างจากประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ครอบคลุมทุกกรณี ดังนั้นประกันชั้น 3+ จึงไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นมือใหม่หัดขับ ไม่มีกล้องหน้ารถ หรือผู้ที่ต้องใช้รถในการขับทางไกลเป็นประจำ

ประกันชั้น 3+ เทียบกับประกันชั้น 2+

ประกันชั้น 3+ มีความคุ้มครองที่แตกต่างจากประกันรถยนต์ชั้น 2+ เพียงแค่ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ไม่มีความคุ้มครองในกรณีรถยนต์สูญหายและเกิดไฟไหม้เท่านั้น ซึ่งถ้าผู้ซื้อประกันพิจารณาจากความเสี่ยงที่จะเกิดกรณีเหล่านี้แล้วอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ต่ำ เช่น ไม่ได้จอดรถนอกรั้วบ้านหรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญหาย และไม่ใช่รถที่ติดถังแก๊ส การเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 3+ ก็จะทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นอีกด้วย

ประกันชั้น 3+ เทียบกับประกันชั้น 3

ประกันชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองค่าซ่อมรถที่เราทำประกันรวมถึงให้ความคุ้มครองค่าซ่อมรถของคู่กรณี ซึ่งแตกต่างจากประกันรถยนต์ชั้น 3 ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะค่าซ่อมรถของคู่กรณีเท่านั้น ส่วนรถที่ทำประกันจะไม่ได้รับความคุ้มครองเรื่องค่าซ่อมรถต้องรับผิดชอบค่าซ่อมเอง ทำให้ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เหมาะกับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าประกันภัยรถยนต์ ไม่อยากจ่ายเงินเกินความจำเป็น โดยเลือกคุ้มครองเฉพาะส่วนที่คิดว่าจำเป็นต่อการขับขี่ในชีวิตประจำวันเท่านั้น

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 3+

เปรียบเทียบเบี้ยประกันเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 3+ ที่ไหนดี

ประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้มีรถยนต์จะต้องทำ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นเมื่อไหร่ แต่เนื่องจากประกันชั้น 3+ มีหลากหลายบริษัทประกันภัยให้บริการ และเพื่อให้สะดวกต่อการเทียบเบี้ยประกันต่าง ๆ ทาง SILKSPAN ที่ปรึกษาและศูนย์รวมสินค้าประกันออนไลน์ด้านประกันภัยรถยนต์สามารถให้บริการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ชั้น 3+ มากกว่า 20 บริษัทชั้นนำ เช่น วิริยะประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย และบริษัทอื่น ๆ ที่จะเสนอสินค้าประกันออนไลน์ในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า นอกจากจะสามารถเปรียบเทียบเบี้ยประกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแล้ว ยังได้รับส่วนลดพิเศษต่าง ๆ รวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. จาก Inter Partner Assistance เมื่อซื้อประกันกับทาง SILKSPAN


ทำประกัน 3+ มีเงื่อนไข และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ประกันชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองต่อชีวิตและทรัพย์สินของรถที่ทำประกันและรถคู่กรณีโดยคุ้มครองกรณีรถชนรถเท่านั้น โดยมีทุนประกันคุ้มครองรถเราอยู่ระหว่าง 100,000 – 500,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกตอนทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ในส่วนเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

  1. สำเนาทะเบียนรถ
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. ใบอนุญาตขับขี่

มีประกันชั้น 3+ ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เคลมอะไรได้บ้าง

หากเกิดอุบัติเหตุที่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครอง คือ คุ้มครองในกรณีรถชนรถเท่านั้น เมื่อเกิดเหตุต้องรีบโทรแจ้งบริษัทประกันทุกครั้งซึ่งเบอร์ติดต่อจะระบุไว้ที่เอกสารกรมธรรม์และแจ้งทะเบียนรถกับทางเจ้าหน้าที่ แล้วรอให้เจ้าหน้าที่มาที่จุดเกิดเหตุเพื่อทำเรื่องเคลม กรณีที่ชนแล้วมีคู่กรณีอาจจะใช้หลักฐานจากกล้องหน้ารถหรือแจ้งทะเบียนรถคู่กรณี โดยที่ไม่ต้องเจรจาต่อรองกับคู่กรณีด้วยตนเองให้เกิดความยุ่งยาก และหากเป็นฝ่ายผิดจนเกิดเป็นคดีอาญาทางบริษัทประกันยังรองรับค่าใช้จ่ายให้อีกด้วย


ยกเลิกประกันชั้น 3+ แล้วเปลี่ยนเป็นประกันชั้นอื่น ๆ ได้หรือไม่?

สามารถทำการขอยกเลิกประกันชั้น 3+ แล้วเปลี่ยนเป็นประกันชั้นอื่น ๆ ได้ สามารถทำได้ก่อนหรือหลังการทำประกันก็ได้ เพียงแต่ถ้าหากเปลี่ยนประกันหลังจากที่ทำไปแล้วอาจจะต้องมีการจัดส่งเอกสารเพื่อขอยกเลิกกรมธรรม์และรับเงินคืนแต่อาจจะไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจากบริษัทประกัน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดในการส่งเอกสารให้รับทราบ


สรุปประกันรถยนต์ชั้น 3+ พร้อมส่วนลดพิเศษสุดคุ้มกับ SILKSPAN

หากคุณสนใจซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 3+ ที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันชั้น 1 ในราคาประหยัด สามารถซื้อผ่านทาง www.SILKSPAN.com, เพิ่มเพื่อนทางไลน์ @SILKSPAN หรือโทร Call center 02-3925500 เพื่อขอใบเสนอราคาทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลรถยนต์ที่ต้องการทำประกันและส่งใบเสนอราคาให้ทันที เมื่อซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 3+ กับทาง SILKSPAN ยังสามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน, รับส่วนลดแนะนำต่อประกันคันที่ 2 ลดสูงสุด 1,000 บาท รถเสียสามารถมีรถขับหรือรับเงินค่าเดินทางเมื่ออยู่ต่างจังหวัด นอกจากโปรโมชั่นสุดพิเศษประจำเดือน ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. จาก Inter Partner Assistance

“สบายใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปว่าจะลืมต่อประกัน” SILKSPAN ขอแนะนำบริการแจ้งเตือนต่อประกันรถยนต์ผ่าน LINE ไม่มีสายโทรกวนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเลยที่นี่ https://www.silkspan.com/online/insurance-alert

By content