คอร์สเรียนออนไลน์
คอร์สเรียนออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนอยู่บนอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านพีซี, แท็บเล็ต, โทรศัพท์มือถือจากทุกที่ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คอร์สเรียนมีความยืดหยุ่นในด้านวัน เวลาและสถานที่เรียน 

ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ คอร์สเรียนออนไลน์เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เฉพาะทางในสาขาตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียนร่วมกับผู้อื่นเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สามารถปรับตามความสะดวกของตนเอง คอร์สออนไลน์ดีอย่างไรทำไมคนสนใจเรียนมากมาย มีคอร์สเรียนรูปแบบไหนบ้าง เราไปดูกันเลยคอร์สเรียนออนไลน์ดีอย่างไร ทำไมใคร ๆ ก็สนใจ

เรียนออนไลน์

ผู้คนมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยเหตุผลหลายประการ เนื่องจากการเรียนรู้ออนไลน์ มีข้อดีมากมาย สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้บุคคลมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ มีดังนี้

 • ความสะดวกสบาย  คอร์สเรียนออนไลน์ ให้ความยืดหยุ่นในด้านเวลา สถานที่ สามารถเรียนรู้ได้ ความสะดวก เป็นที่น่าสนใจของคนตารางงานยุ่ง ทำงานเต็มเวลาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
 • คอร์สเรียนออนไลน์ ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่วิชาการไปจนถึงทักษะการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง ตัวเลือกหลากหลาย คอร์สเรียนใหม่ ๆ ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกได้ตรงตามความสนใจ
 • การพัฒนาทักษะความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้คนจำนวนมากลงเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ หรือพัฒนาทักษะที่มีอยู่ เพื่อความก้าวหน้าในการเรียนและการประกอบอาชีพ 
 • คอร์สเรียนออนไลน์ มักจะราคาไม่แพง มีหลักสูตรฟรีมากมาย ทำให้การศึกษาเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปในวงกว้าง 
 • การเรียนรู้ด้วยตนเอง คอร์สเรียนออนไลน์ จะอนุญาตให้นักเรียนเรียนรู้ตามความสะดวกของตนเอง เหมาะกับบุคคลที่ต้องการใช้เวลาในการทำความเข้าใจและศึกษาเนื้อหา
 • คอร์สเรียนออนไลน์เปิดโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เข้าใจความเป็นอยู่วัฒนธรรมของผู้คนในประเทศอื่น ๆ ได้ดี
 • บุคคลพิการในด้านต่าง ๆ สามารถเข้าถึงคอร์สเรียนออนไลน์ได้ เพราะมีทั้งคำบรรยายภาพ โปรแกรมอ่านหน้าจอ รวมทั้งขนาดข้อความปรับได้
 • คอร์สสอนออนไลน์บางหลักสูตรใช้เทคโนโลยีปรับให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคล เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัว
 • คอร์สเรียนออนไลน์ ผู้เรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สามารถเข้าถึงคอร์สเรียนได้จากทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • คอร์สเรียนออนไลน์ สามารถใช้เป็นช่องทางในการสำรวจคอร์สออนไลน์ยอดนิยมสาขาวิชาที่มีศักยภาพ หรือเส้นทางอาชีพ ก่อนจะตัดสินใจลงเรียน

โดยสรุป ผู้คนมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ เพราะมีความยืดหยุ่น เข้าถึงได้ง่าย ราคาไม่แพง มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งพัฒนาทักษะได้ตรงตามความต้องการของตนเอง

แนวทางในการหาคอร์สเรียนออนไลน์ 

ก่อนจะเริ่มมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สิ่งที่ดีควรมีแนวทางการดำเนินขั้นตอนเบื้องต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ มีแนวทาง ดังต่อไปนี้

 • กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการเรียนคอร์สออนไลน์ให้ชัดเจน ต้องการอะไรจากคอร์สเรียนออนไลน์ เรียนเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ต้องการใบประกาศนียบัตร หรือความก้าวหน้าในอาชีพ เป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้เราจำกัดตัวเลือกได้แคบลง
 • ประเมินตนเองในด้านความรู้ ทักษะที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกลงคลาสเรียนออนไลน์ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง
 • ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการเรียนคอร์สออนไลน์ ทำความเข้าใจกับสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ ข้อกำหนดต่าง ๆ  ความจำเป็นในการเรียนต่อชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพการงานของเรา
 • งบประมาณในการลงคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกำหนดจำนวนเงินจ่ายได้ในแต่ละคอร์สเรียน 
 • เลือกเวลาเรียนตามตนเองสะดวก การลงคอร์สเรียนออนไลน์ บางคอร์สเรียนเป็นเรียนด้วยตนเอง ไม่ระบุเวลา แต่บางคอร์สเรียนกำหนดเวลาสอนที่แน่นอน
 • เลือกสถาบันมีชื่อเสียงได้รับการรับรองเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป มั่นใจได้ว่าคอร์สเรียนออนไลน์ที่ีเปิดสอนตรงตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 • รูปแบบคอร์สเรียนมีความหลากหลายตรงตามต้องการ มีให้เลือกทั้งบรรยายผ่านวิดีโอ เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร การสอนเชิงโต้ตอบ หรือรูปแบบผสมผสานเข้าด้วยกัน
 • สำรวจหลายแพลตฟอร์ม เช่น เว็บคอร์สเรียนออนไลน์, Coursera, edX, Udemy, Khan Academy และอื่น ๆ เพื่อค้นหาคอร์สเรียนออนไลน์ตรงกับความต้องการมากที่สุด

คอร์สเรียนออนไลน์มีกี่รูปแบบ 

คอร์สออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์ อาจมีหลายรูปแบบ ในหัวข้อนี้นำเสนอ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ในรูปแบบองค์กร

คอร์สเรียนออนไลน์ ในรูปแบบองค์กร เป็นคอร์สเรียน ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับผู้ทำงานภายในองค์กร ลักษณะสำคัญของคอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบองค์กร มีดังนี้

 • เนื้อหาในคอร์สเรียนออนไลน์มีความเหมาะสมกับผู้เรียนภายในองค์กร ตรงกับความต้องการขององค์กร ที่ต้องการฝึกทักษะให้แก่พนักงาน
 • คอร์สเรียนมีเนื้อหาปรับให้เป็นไปตามความต้องการ รูปแบบการทำงานขององค์กร เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้สัมพันธ์กับงานที่ทำ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนได้โดยตรง
 • ตารางเรียนคอร์สเรียนออนไลน์มีความยืดหยุ่น เพราะองค์กรทราบตารางการทำงานของพนักงาน ทำให้สามารถจัดตารางเวลาเรียนได้อย่างเหมาะสม
 • คอร์สเรียนออนไลน์มีสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย เช่น วิดีโอ แบบทดสอบเชิงโต้ตอบ สถานการณ์จำลอง เป็นต้น ช่วยดีงความสนใจผู้เรียนที่ตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกันได้
 • คอร์สเรียน มีระบบการวัดประเมินผลหลังเรียน เพื่อให้องค์กรสามารถปรับปรุงและปรับคอร์สเรียนพัฒนาทักษะให้ได้ตรงตามความต้องการ
 • คอร์สเรียนออนไลน์ เป็นวิธีการจัดอบรมที่คุ้มค่า สามารถอบรมพนักงานจำนวนมากได้ในเวลาพร้อมกัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ
 • คอร์สเรียนออนไลน์เหมาะสำหรับพนักงานที่อยู่ห่างไกลหรือทำงานอยู่กระจายกัน ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงสื่อการอบรมได้จากทุกที่ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

2. ในรูปแบบบุคคล

คอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบบุคคล มีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้สอนและแบบการเรียนรู้ในการนำเสนอ แต่ละคอร์สเรียนอาจมีลักษณะไม่เหมือนกัน ลักษณะสำคัญคอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบบุคคล ดังนี้

 • คอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบบุคคล ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการสอนและนำเสนอข้อมูล โดยอาจใช้วิดีโอออนไลน์ ระบบการสื่อสารอื่น ๆ กับผู้เรียน 
 • คอร์สเรียนออนไลน์บางครั้งอาจมีการบันทึกวิดีโอเนื้อหาที่เรียนหรือข้อมูลอื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเปิดดูเรียนรู้ได้เองในเวลาต้องการ 
 • ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนของตนเองตามเวลาสะดวก ติดตามความคืบหน้าของบทเรียน รวมถึงทบทวนเนื้อหาบทเรียนมาก่อนหน้าได้ 
 • ผู้สอนให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัย ติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการสนทนาออนไลน์หรืออีเมล ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น
 • คอร์สเรียนออนไลน์ มีแบบทดสอบประเมินผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ สะดวกในการวัดทักษะและการเรียนรู้ของผู้เรียน

สรุป

การเรียนคอร์สออนไลน์ ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เรียน สามารถเลือกเรียนได้ตามวันเวลาต้องการ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ มีบทเรียนมากมายให้เลือกได้ตามความต้องการในการพัฒนาของแต่ละบุคคล รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ  ทำให้คอร์สเรียนออนไลน์ เป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปทั้งนักเรียน นักศึกษา หรือคนทำงาน เพื่อการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอาชีพ

By content