เรียน ielts
เรียน ielts

เชื่อว่าคงเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรียน IELTS มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน หรือการท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ทำให้หลายๆ องค์กรเริ่มพิจารณาให้มีการใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษก่อนที่จะรับเข้ามาร่วมงาน โดยเฉพาะในส่วนของงานที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ 

การเข้าคอร์สเรียน IELTS ถือได้ว่าเป็นเส้นทางลัดอย่างหนึ่งในการสอบให้ได้คะแนนดี และนอกเหนือจากนี้การเข้าร่วมคอร์ส IELTS ยังช่วยให้เราได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ Listening, Writing, Reading และ Speaking ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถนำไปใช้งานในสถานการณ์จริงได้ดียิ่งขึ้นความสำคัญของการลงเรียน IELTS 

การที่เราจะสามารถเข้าใจถึงความสำคัญของ IELTS และทำการตัดสินใจว่าควรจะเรียน IELTS หรือไม่ เรามาลองทำความรู้จักกันก่อนว่า IELTS คืออะไร

IELTS หรือ International English Language Testing System คือ แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากประเทศต่างๆ จากองค์กรภาครัฐ และเอกชน 

IELTS จะมีการสอบแบบหลักๆ อยู่ 2 ประเภท ซึ่งจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบ เพื่อให้เราสามารถเรียน IELTS ได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ และครอบคลุมถึงหลักสูตรติวสอบ IELTS เราจึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การสอบ IELTS ทั้งสองแบบนี้ต่างกันอย่างไร และคอร์สเรียน IELTS แบบใดที่เหมาะสมกับการเรียนไอเอลของเรา 

  • IELTS Academic จะใช้สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญา หรือในการทำงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งข้อสอบที่จะใช้ในการสอบนั้นจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ
  • IELTS General Training สำหรับใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าปริญญา หรือใช้ในการสมัครงานกับบริษัท และองค์กรทั่วไป รวมถึงใช้สำหรับการยื่นประกอบการขอวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยข้อสอบที่ใช้จะเป็นการวัดความรู้แกรมมาร์พื้นฐานภาษาอังกฤษ และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวันเท่านั้น

ในส่วนของข้อสอบของ IELTS ทั้งสองแบบนั้น จะแยกออกเป็น 4 พาร์ท คือ Listening, Speaking, Reading และ Writing ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในระดับของเลเวลความยาก-ง่ายของเนื้อหาข้อสอบในพาร์ทของ Reading และ Writing และในพาร์ทของ Listening และ Speaking นั้นข้อสอบจะเหมือนกัน


การเรียน IELTS สามารถนำคะแนนสอบไปทำอะไรได้บ้าง 

ประโยชน์ของการเรียน IELTS

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการเรียน IELTS (International English Language Testing System) ก็คือการนำคะแนนสอบ IELTS ไปประกอบการยื่นเพื่อศึกษาต่อ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

โดยทั่วไปแล้ว ผลคะแนนสอบ IELTS จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่สอบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละองค์กร หรือสถาบันต่างๆ ล้วนมีเงื่อนไขในการรับผลสอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับผลสอบอีกครั้งจากสถานที่นั้นๆ ก่อนทำการยื่นผลสอบ

ผลคะแนนจากการสอบ IELTS สามารถนำไปประกอบการยื่นเอกสารต่อ ดังนี้

  • เรียนต่อมหาวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยนานาชาติหลายแห่งในต่างประเทศ ได้กำหนดให้ผลคะแนนสอบจาก IELTS เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการรับเข้าศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนหากต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 

เนื่องจากถ้าไม่มีผลคะแนนสอบจาก IELTS ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครได้อย่างชัดเจน และอาจใช้เป็นเหตุผลในการไม่รับพิจารณาการสมัครของเรา อีกทั้งผลคะแนนสอบที่ดีนั้น ยังทำให้เรามีความโดดเด่นกว่าผู้สมัครท่านอื่นๆ อย่างชัดเจน และช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เราต้องการได้ง่ายขึ้น

  • เรียนต่อต่างประเทศ

หากเราสนใจอยากสมัครเรียนต่อในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในด้านใดก็ตาม สถาบันการศึกษามักจะขอหลักฐานความรู้ทางภาษาของผู้สมัครมาประกอบการยื่นเอกสารเสมอ และผลสอบ IELTS ก็เป็นหนึ่งในผลการสอบด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด 

  • ประกอบการสมัครงาน 

หากเรามีความสนใจในอาชีพที่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางภาษาร่วมด้วย เช่น การแปล ล่าม หรืองานต่างๆ การใช้ผลคะแนนสอบ IELTS ประกอบการยื่นเอกสารสมัครงาน ย่อมแสดงให้เห็นถึงระดับทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของเราได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้งานที่เราต้องการได้


การเรียน IELTS เหมาะกับใครบ้าง

การเรียน IELTS เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการวัดผลระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และจะเหมาะเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้คะแนนประกอบการยื่นเอกสารเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทที่อังกฤษ เนื่องจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในยุโรปนั้นมักจะรับผลคะแนนจาก IELTS กันเป็นส่วนมาก 

สำหรับผู้เรียนที่มีเป้าหมายต้องการทำคะแนนสอบ IELTS ให้ได้ 6.5 – 7.5 คะแนนนั้น ถือว่าควรที่จะสมัครคอร์สเรียน IELTS มาก เพราะคอร์ส IELTS นี้จะปูพื้นฐานและติวเข้มในส่วนของการเตรียมตัวก่อนสอบ และทริคต่างๆ ที่ผู้สมัครสอบควรทราบก่อนทำการสอบ เพื่อให้สามารถทำข้อสอบ IELTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาการเรียน IELTS มีอะไรบ้าง 

เนื้อหาการเรียน IELTS มีอะไรบ้าง

การเรียน IELTS ในพาร์ทของ Listening  

ในส่วนของติว IELTS Part Listening นั้น ผู้เรียน IELTS จะได้ศึกษาและฝึกฝนสำนวนการพูดภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา จะมีการเตรียมคำศัพท์ และคีย์เวิร์ดต่างๆ ให้ฝึกเพื่อความคุ้นชิน และสามารถจับใจความได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับข้อสอบ จะช่วยให้ตอบคำถามได้รวดเร็วและถูกต้อง

การเรียน IELTS ในพาร์ทของ Speaking 

ในส่วนของติว IELTS Part Speaking นั้น ผู้เรียน IELTS จะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียบเรียงเนื้อหาของการพูด ได้ฝึกฝนทริค และคำศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็นให้คุ้นชิน เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างลื่นไหล และตอบคำถามได้รวดเร็ว โดยจะมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดของผู้เรียนให้เหมาะสม และไม่ประหม่าเมื่อใช้จริง

การเรียน IELTS ในพาร์ทของ Reading 

ในส่วนของติว IELTS Part Reading นั้น ผู้เรียน IELTS จะได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านต่างๆ เพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลา เพราะการอ่านต้องใช้เวลามากพอสมควร ต้องฝึกจัดการบริหารเวลา จับคีย์เวิร์ดให้ได้ เพื่อจะได้ช่วยย่นระยะเวลาในการทำข้อสอบให้ทันเวลา 

การเรียน IELTS ในพาร์ทของ Writing 

ในส่วนของติว IELTS Part Reading นั้น ผู้เรียน IELTS จะได้ศึกษาเกี่ยวกับทริคต่างๆ ของการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ รวมถึงวิธีการเขียนแบบตามหลักการอย่าง Introduction, Body และ Conclusion และมีการฝึกวางแผนกลั่นกรองระบบความคิดให้เกิดไอเดียก่อนเริ่มการเขียน ซึ่งครูผู้สอนจะคอยช่วยแนะนำและตรวจทานการเขียนของผู้เรียนแต่ละคน ช่วยปรับแต่งสำนวนการเขียนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับเรา


เลือกลงเรียน IELTS ที่ไหนดี 

การเรียน IELTS ให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือจุดมุ่งหมายในการเรียน IELTS ว่าต้องการนำผลสอบไปทำอะไร เช่น หากเราต้องการนำไปยื่นเรียนต่อที่ต่างประเทศ ก็สามารถเลือกสถาบันเรียนพิเศษที่เน้นไปในด้านนั้นโดยเฉพาะได้เลย 


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรียน IELTS 

สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถเรียน IELTS ได้ไหม?

สำหรับผู้ที่มีความต้องการที่จะเรียน IELTS แต่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาที่แน่นพอ อาจจะมีความกังวลว่าสามารถติวสอบ IELTS ได้หรือไม่ ผู้เรียนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สามารถเข้าเรียนได้ เพราะก่อนการเริ่มเรียน IELTS นั้นทางโรงเรียนสอนภาษามักมีการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบทั่วไปของเหล่าผู้เรียนก่อน เพื่อจัดแบ่งห้องให้อยู่ในระดับที่ไม่ห่างกันมากนัก เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียน IELTS และตามกันได้ทันในคอร์สเรียน 

เรียน IELTS ควรกำหนดเวลาเรียนอย่างไร?

ในเบื้องต้นเพื่อให้การเรียน IELTS ได้ผล แนะนำให้ลงเรียนอย่างน้อย อาทิตย์ละ 2-3 วัน และไม่ควรทิ้งช่วงนานเกินไป


สรุปประโยชน์ของการเรียน IELTS 

การเรียน IELTS นอกจากจะทำให้เราเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาของตัวเองจนสามารถใช้งานได้จริงแล้ว ยังนำผลสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเรียนต่อต่างประเทศได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กว้างขึ้นในระดับสากล และเติบโตได้เร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดอีกด้วย


By content