บริการรับบรรจุสินค้า

สำหรับธุรกิจผลิตสินค้าทุกประเภท แน่นอนว่าต้องมีการผ่านขั้นตอนการบรรจุสินค้าก่อนนำส่งให้ลูกค้าเพื่อทำการจัดจำหน่ายในขั้นตอนสุดท้าย ดังนั้นนักธุรกิจมือใหม่ที่ต้องการลงทุนเริ่มธุรกิจใหม่ก็สามารถตัดสินใจเลือกใช้โรงงานรับผลิตสินค้าแบบ one-stop service หรือ จ้างผลิตสินค้าที่โรงงานหนึ่งแล้ว และใช้บริการรับบรรจุสินค้า กับอีกโรงงานหนึ่ง

เหตุผลที่ลูกค้านิยมเลือกใช้บริการรับบรรจุสินค้า เพราะเป็นวิธีที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น

 • การบรรจุสินค้า และการจัดเก็บสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบ
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบรรจุสินค้าด้วยตัวเอง เช่น ค่าจ้างพนักงาน ต้นทุนและการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในกระบวนการบรรจุสินค้า
 • สามารถทุ่มความใส่ใจในการขยายธุรกิจ ทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงของตลาดผลิตภัณฑ์ เพราะมีงบประมาณเหลือเพิ่มขึ้น
 • ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อสินค้าที่ได้รับการว่าจ้างบรรจุว่ามีคุณภาพ ปลอดภัย และรวดเร็วตรงตามต้องการ


รับบรรจุสินค้า บริการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมข้อดีต่าง ๆ

สิ่งที่ทำให้โรงงานรับบรรจุสินค้าค่อนข้างเป็นที่นิยมนั้นก็เพราะข้อดีต่าง ๆ ที่จะได้รับจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ดีโรงงานรับบรรจุสินค้าที่เลือกใช้ควรได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานระดับสากลด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าในสายตาของผู้บริโภค

มาตรฐานระดับสากลที่โรงงานรับบรรจุสินค้าควรได้รับการรับรอง ก็จะมี

 • มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) : สถานที่ตั้งถูกสุขลักษณะ, เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพสินค้าว่าดี และปลอดภัย
 • มาตรฐาน ISO 9001: 2015 ที่เป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมกระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 • มาตรฐาน HACCP ที่ช่วยจัดการเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 • มาตรฐาน FSC:COC ที่ช่วยควบคุมมาตรฐานสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการจัดจำหน่ายว่าถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนข้อดีต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการใช้บริการรับบรรจุผลิตภัณฑ์จากโรงงานระดับมาตรฐานสากลก็คือ

 • สินค้ามีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • รูปแบบผลิตภัณฑ์สวยงามและใช้งานง่ายจากการออกแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
 • ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์สินค้าเพราะได้รับการบรรจุจากโรงงานรับบรรจุสินค้าที่มีมาตรฐาน

ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกบริการรับบรรจุสินค้าควรมีอะไรบ้าง

สำหรับการเลือกใช้บริการโรงงานรับบรรจุสินค้าที่ดีนั้น สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงก็คือ เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลในด้านการควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 ทุก ๆ ขั้นตอน และมีทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ควรเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการบรรจุสินค้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าสินค้าที่ได้รับจากโรงงานรับจ้างแพ็คสินค้า จะมีรายละเอียดทุกอย่างตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นจำนวนน้อยหรือมาก

ที่สำคัญโรงงานรับบรรจุสินค้าควรสามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุลงซอง ขวด กระปุก หลอดหรือ แผง เป็นต้น ทั้งยังสามารถส่งมอบได้เร็ว ไว ตรงเวลา ตามที่ได้ตกลงกันไว้ไม่ว่าจะเป็นงานเร่ง งานด่วนก็ตาม


การรับบรรจุสินค้า มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ขั้นตอนของบริการรับบรรจุสินค้า

โดยทั่วไปบริการการรับบรรจุสินค้าจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ลูกค้าที่ต้องการจ้างโรงงานรับแพ็คสินค้า บรรจุสินค้า จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการว่าจ้าง พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างสินค้าแพ็คสำเร็จรูปให้กับฝ่ายขายของทางโรงงานรับบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการประเมินราคาเบื้องต้น
 2. หลังจากนั้นฝ่ายขายของทางโรงงานรับบรรจุสินค้าก็จะได้ทำการยื่นแจ้งใบเสนอราคาค่าบริการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าเพื่อพิจารณา
 3. เมื่อตกลงกันได้ทั้งสองฝ่าย ลูกค้าจะทำการชำระค่ามัดจำ 50% ล่วงหน้าพร้อมส่งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มาที่โรงงาน เพื่อที่จะได้จัดทำตัวอย่างงานส่งให้ลูกค้ายืนยันก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการบรรจุต่อไป
 4. โรงงานรับจ้างแพ็คสินค้าจะดำเนินการบรรจุสินค้าให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ช่วงระยะเวลาจะอยู่ประมาณ 7-30 วันทำการ ปกติแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับผิวกาย เช่น เครื่องสำอาง ครีม ทางโรงงานจะได้มีการเน้นขั้นตอนบรรจุสินค้าในระบบปิดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ได้
 5. หลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับบรรจุสินค้าจากทางโรงงาน ลูกค้าจะได้ทำการตรวจเช็กคุณภาพของสินค้าก่อนชำระเงินส่วนที่เหลือพร้อมนัดวัน เวลา และจุดส่งมอบสินค้าที่ผ่านการบรรจุเรียบร้อยแล้ว
 6. สุดท้ายโรงงานรับบรรจุสินค้าจะได้ทำการส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่ที่ลูกค้าระบุไว้ 

รายละเอียดค่าบริการรับบรรจุสินค้ามีอะไรบ้าง

การที่เราจะใช้บริการรับบรรจุสินค้านั้น เราควรมีการตั้งงบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ไว้ก่อนว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร แต่ว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคารับแพ็คสินค้านั้นจะขึ้นกับปริมาณ, ประเภทของสินค้า และรายละเอียดขั้นตอนในการบรรจุสินค้าปกติแล้วค่ารับแพ็คสินค้าราคาจะเริ่มต้นที่ 20,000 บาท

นอกเหนือจากค่าบริการรับจ้างแพ็คสินค้าที่คิดเป็นรายชิ้นแล้ว ยังอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเสริมจากบริการหลัก เช่น การออกแบบโลโก้สินค้า, ค่าบรรจุภัณฑ์, การพิมพ์ฉลากสติ๊กเกอร์, ติดสติ๊กเกอร์, สกรีนบนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น และชิ้นงานดังกล่าวเหล่านี้จะทำโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากประสบการณ์เท่านั้นจึงสามารถสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงเป้า


คำถามเกี่ยวกับบริการรับบรรจุสินค้าที่พบได้บ่อย

คนที่กำลังตัดสินใจที่จะใช้บริการรับบรรจุสินค้า เรามีคำถามที่น่าสนใจมานำเสนอดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจสกินแคร์และครีมทาหน้า ทาตัว จำเป็นต้องใช้บริการรับบรรจุสินค้าหรือไม่?

คุณภาพของสินค้าประเภทนี้ต้องไร้การปนเปื้อน ดังนั้นการบรรจุสินค้าด้วยมือย่อมส่งผลต่อคุณภาพสินค้า และทำให้หมดอายุก่อนเวลาอันควรได้ ดังนั้นแนะนำให้ใช้บริการโรงงานรับบรรจุสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

2. มีขั้นต่ำในการใช้บริการรับบรรจุสินค้าหรือไม่?

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในทุกธุรกิจ ดังนั้นโรงงานรับบรรจุสินค้าส่วนใหญ่จะไม่จำกัดขั้นต่ำในการรับจ้างแพ็คสินค้าหรือถ้าจะมีก็จะเป็นขั้นต่ำที่มีจำนวนไม่สูงเกินไปนัก เพราะปกติแล้วจำนวนยิ่งมากจะส่งผลให้ราคาค่าจ้างในการบรรจุต่อชิ้นก็จะยิ่งถูกขึ้น


สรุปบริการรับบรรจุสินค้า ดีอย่างไร

ปัจจุบันเราสามารถกล่าวได้ว่าการใช้บริการรับบรรจุสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเจาะตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ได้เพราะเป็นการการันตีว่าสินค้าทุกชิ้นที่ผ่านการบรรจุจากโรงงานรับจ้างแพ็คสินค้ามาตรฐานสากลจะต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย น่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังช่วยให้นักธุรกิจมีเวลา และงบประมาณที่เหลือจากการได้ประหยัดค่าใช้จ่ายมาลงทุนเพิ่มทางการตลาด ส่งเสริมการขาย และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ที่ช่วยให้เข้าใกล้หรือเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

By content