ตู้เย็นร้อนด้านข้าง

เคยสังเกตหรือไม่ว่า ด้านข้างตู้เย็นร้อนมากหรืออาจจะร้อนมากกว่าปกติ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่รู้หรือไม่ว่า นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นกับตู้เย็น เรียกว่า ปัญหาตู้เย็นร้อนด้านข้าง แล้วตู้เย็นร้อนเกิดจากอะไร จะมีวิธีแก้ตู้เย็นร้อนได้อย่างไร เพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้มีคำตอบสาเหตุที่ทำให้ตู้เย็นร้อนด้านข้าง คืออะไร?

ตู้เย็น โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีความร้อนที่ด้านข้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าหากด้านข้างตู้เย็นร้อนมากผิดปกติ จนเกิดเป็นปัญหาตู้เย็นร้อนด้านข้าง อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ดังนี้

 1. การระบายอากาศ
  • ติดตั้งตู้เย็นไม่ถูกตำแหน่ง ไม่มีการเว้นระยะห่างจากผนังด้านหลังและด้านข้าง จึงทำให้ตู้เย็นระบายความร้อนด้านข้างแทน
  • ไม่มีการทำความสะอาด ทำให้เกิดฝุ่นหนา ตู้เย็นไม่สามารถระบายความร้อนได้
 2. ลักษณะการใช้งาน
  • หากเปิดประตูตู้เย็นบ่อย ๆ หรือแช่อาหารจำนวนมาก คอมเพรสเซอร์จะต้องทำงานหนัก ทำให้ด้านข้างตู้เย็นร้อนขึ้น
  • ตั้งอุณหภูมิในตู้เย็นต่ำเกินไป จนทำให้ตู้เย็นต้องทำงานหนัก ส่งผลให้ตู้เย็นร้อนผิดปกติ
 3. ปัญหาสภาพการทำงานภายใน
  • น้ำยาแอร์รั่วไหล ทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนัก ส่งผลให้ตู้เย็นร้อนมากขึ้น
  • พัดลมเสีย จึงไม่สามารถทำหน้าที่กระจายความเย็นได้ จะทำให้ตู้เย็นด้านข้างร้อนขึ้น
  • คอมเพรสเซอร์เสีย ส่งผลให้ตู้เย็นทํางาน แต่ไม่เย็น และอาจมีเสียงดังผิดปกติ

ทั้งนี้ ด้านข้างตู้เย็นร้อนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น สภาพแวดล้อม และการใช้งานของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม หากไม่แน่ใจว่า ตู้เย็นร้อนผิดปกติหรือไม่ ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของผู้ผลิต


ตู้เย็นร้อนด้านข้างจะเป็นอันตรายหรือไม่

ตู้เย็นร้อนอันตรายไหม

แล้วตู้เย็นร้อนอันตรายไหม โดยทั่วไปแล้ว ตู้เย็นร้อนด้านข้าง ไม่ได้เป็นอันตราย เพราะเกิดจากการระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการทำความเย็นของตู้เย็น ความร้อนนี้จะกระจายไปยังด้านข้างของตู้เย็น แต่อย่างไรก็ตาม หากด้านข้างของตู้เย็นร้อนผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณของปัญหาภายใน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และอาจจะทำให้ตู้เย็นเสียหายได้ 

โดยวิธีสังเกตว่า ตู้เย็นร้อนผิดปกติ ได้แก่ อุณหภูมิภายในตู้เย็นสูงขึ้น ทำให้อาหารไม่เย็น, เสียงคอมเพรสเซอร์ดังผิดปกติ หรือมีน้ำแข็งเกาะบริเวณช่องแช่แข็งมากผิดปกติ ดังนั้น จึงควรหมั่นตรวจสอบและแก้ไข เพื่อยืดอายุการใช้งาน และป้องกันปัญหาตู้เย็นร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้


ตู้เย็นร้อนด้านข้าง จะแก้ไขและป้องกันได้อย่างไร

ปัญหาตู้เย็นร้อนด้านข้างสามารถแก้ไขและป้องกัน หากปฏิบัติอย่างถูกวิธี โดยสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการพิจารณาจากสาเหตุข้างตู้เย็นร้อนผิดปกติเสียก่อน เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด ดังนี้

1. ตรวจสอบการติดตั้งตู้เย็น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตู้เย็นติดตั้งในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เว้นระยะห่างจากผนังด้านหลังและด้านข้างอย่างน้อย 5 ซม. และเว้นระยะห่างจากเพดาน 30 ซม. เพื่อให้อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างสะดวก รวมถึงไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนอากาศบริเวณรอบตู้เย็น เช่น เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน เพื่อแก้ปัญหาตู้เย็นร้อนด้านข้าง

2. ทำความสะอาดฝุ่นสกปรก

อีกหนึ่งวิธีในการแก้ไขปัญหาเรื่อง ด้านข้างตู้เย็นร้อนมาก คือ การทำความสะอาดฝุ่นที่สะสมอยู่บริเวณคอยล์ระบายความร้อนด้านหลังตู้เย็น ด้วยแปรงหรือเครื่องดูดฝุ่นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ในระหว่างทำความสะอาดจะต้องระวังอย่าดึงหรือบิดงอท่อทองแดง และต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออกก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง เพราะปริมาณฝุ่นที่หนาจะทำให้ตู้เย็นไม่สามารถระบายความร้อนได้ จึงทำให้ตู้เย็นทำงานหนักขึ้น และร้อนขึ้น

3. ปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้งาน

อีกหนึ่งสาเหตุของผนังข้างตู้เย็นร้อน มาจากพฤติกรรมการใช้ตู้เย็น ดังนั้น วิธีแก้ตู้เย็นร้อนที่เหมาะสมสำหรับสาเหตุนี้ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานตู้เย็น ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการเปิดประตูตู้เย็นบ่อย ๆ เพราะจะทำให้ความเย็นรั่วไหล คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนัก ส่งผลให้ตู้เย็นร้อนด้านข้าง
 • ตั้งอุณหภูมิในตู้เย็นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ควรเย็นจัดจนเกินไป โดยทั่วไปแล้ว อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับช่องแช่เย็นคือ 4 องศาเซลเซียส และช่องแช่แข็งคือ -18 องศาเซลเซียส
 • ไม่ควรแช่อาหารร้อนในตู้เย็น เพราะจะทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนัก ส่งผลให้ด้านข้างตู้เย็นร้อน
 • ปิดประตูตู้เย็นสนิทหลังใช้งาน เพื่อป้องกันความเย็นรั่วไหล

4. ไม่ใช้ปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตู้เย็นมักจะใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ควรเลือกบริเวณที่ใช้เสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นอย่างเดียวเท่านั้น เพื่อลดปัญหาการแย่งไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจจะทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก จนเกิดปัญหาตู้เย็นร้อนด้านข้างและเกิดอันตรายต่าง ๆ ตามมาได้

5. ตรวจสอบสภาพการทำงานภายในตู้เย็น

หากลองทำตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว ตู้เย็นร้อนด้านข้างผิดปกติ อาจเกิดจากปัญหาภายใน เช่น น้ำยารั่ว พัดลมเสีย คอมเพรสเซอร์เสีย อันดับแรก สามารถตรวจสอบปัญหาได้ เช่น

 • สังเกตว่า ตู้เย็นร้อนด้านข้างมากผิดปกติหรือไม่ หากตู้เย็นร้อนจัดผิดปกติ อาจเกิดจากปัญหาการทำงานภายใน
 • ฟังเสียงคอมเพรสเซอร์ว่าดังผิดปกติหรือไม่
 • ตรวจสอบว่า มีน้ำแข็งเกาะบริเวณช่องแช่แข็งมากผิดปกติหรือไม่
 • หากพบสัญญาณผิดปกติ ควรติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมให้ถูกต้องและปลอดภัย

นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาตู้เย็นร้อนด้านข้างทั้ง 5 วิธีข้างต้นแล้ว ทุกคนยังสามารถป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวได้อีกด้วย ดังนี้

 • เลือกซื้อตู้เย็นที่มีขนาดเหมาะสม ไม่ควรซื้อตู้เย็นที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะจะทำให้เปลืองพลังงาน และคอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนัก ส่งผลให้ร้อนด้านข้าง
 • วางตู้เย็นบนพื้นผิวเรียบ ไม่เอียง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 • หมั่นละลายน้ำแข็งในช่องแช่แข็งเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของน้ำแข็งหนา ซึ่งอาจขัดขวางการไหลเวียนอากาศ
 • จัดวางอาหารในตู้เย็นอย่างเป็นระเบียบ ไม่ใส่อาหารจนแน่นตู้ เว้นช่องว่างให้อากาศสามารถไหลเวียนได้สะดวก
 • ตรวจสอบซีลประตูตู้เย็นว่าปิดสนิทหรือไม่ หากซีลเสื่อมสภาพ ควรเปลี่ยนใหม่
 • หมั่นทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกตู้เย็นเป็นประจำ เช็ดคราบสกปรก และกำจัดกลิ่นอับ

สรุปเกี่ยวกับตู้เย็นร้อนด้านข้าง

ตู้เย็นร้อนผิดปกติ

ปัญหาตู้เย็นร้อนด้านข้างมีสาเหตุข้างตู้เย็นร้อนผิดปกติจากการระบายความร้อน พฤติกรรมการใช้งาน และปัญหาสภาพการทำงานภายใน หากตู้เย็นร้อนผิดปกติ จำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้องด้วยวิธีแก้ตู้เย็นร้อนที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของตู้เย็นให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก หมั่นทำึวามสะอาดฝุ่นและคราบสกปรก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน ไม่ใช้ปลั๊กร่วมกับใคร และหมั่นตรวจสอบสภาพการทำงานภายในของตู้เย็น หากยังเกิดปัญหาด้านข้างตู้เย็นร้อนมากก็ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่าง Beko ให้เข้ามาดูแล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย


By content