เรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ เพิ่มโอกาสทางการให้ดียิ่งขึ้น

ถ้ามีโอกาสที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน หรือรายได้ ความสามารถในการพูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย การเรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ จะช่วยยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งยังได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ พร้อมกับมีโอกาสเที่ยว พักผ่อนในประเทศต่าง ๆ ในยุโรปที่มีภูมิทัศน์สวยงาม

ซึ่งการเรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ ไม่ได้เตรียมตัวยากอย่างที่คิด ซึ่งบทความต่อไปนี้จะให้คำชี้แนะ พร้อมรายละเอียด เพื่อเพิ่มโอกาสในชีวิต และสานฝันของหลาย ๆ คนให้เป็นจริงได้


เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ

เหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่นิยมไปเรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ เพราะอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถาบันการศึกษาที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก และมีมหาวิทยาลัยขึ้นชื่อติดอันดับ Top Ten ของโลกอยู่หลายแห่ง นอกเหนือจากเหตุผลนี้ ยังมีอีกหลาย ๆ เหตุผลที่เป็นข้อดีจากการเรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ ทำให้การเรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมมาก ยกตัวอย่างเช่น

 • อังกฤษเป็นประเทศที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ควรไปสักครั้งในชีวิต และยังสะดวกที่เดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ ในแถบยุโรปได้ง่ายดาย 
 • มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
 • ได้รับความรู้ และประสบการณ์อย่างเต็มที่ในสาขาที่เลือกเรียน
 • ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนนานาชาติ เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย และประเพณีที่แตกต่างกันไป เป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสังคม และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
 • มีโอกาสในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อต้อนรับโอกาสใหม่ ๆ
 • เพิ่มโอกาสที่จะทำ Internship พร้อมกับเรียนปริญญาตรี ทำให้ได้รับทั้งปริญญา และประสบการณ์ทำงาน
 • มีโอกาสสูงที่จะได้รับการจ้างงานจากบริษัทชั้นนำของโลกหลังเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
 • ที่สำคัญทำให้สามารถต่อปริญญาโทในต่างประเทศได้ง่ายขึ้น
 • ใช้เวลาเรียนที่สั้นกว่า จบเร็วกว่า สำหรับปริญญาตรีจะใช้เวลาแค่ 3 ปีสำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่

หลักสูตร ปริญญาตรีที่อังกฤษ มีอะไรบ้าง

หลักสูตรปริญญาตรีที่อังกฤษ มีมากกว่า 3500 หลักสูตรที่เปิดให้เลือกเรียนต่อได้ตามความต้องการ แต่ละสาขามีเนื้อหาที่เข้มข้น แต่ใช้เวลาเรียนน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ โดยทั่วไปจะใช้เวลาแค่ 3 ปี ยกเว้นบางสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์, แพทย์ศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจะใช้เวลา 4-6 ปี และในที่นี้เราจะกล่าวถึง 4 สาขาที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่มาเรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ โดยมีดังต่อไปนี้

Bachelor of Arts (BA)

เป็นปริญญาตรีด้านการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นด้านฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม สามารถนำความรู้ด้านภาษาไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลายภาษาให้เลือกเรียน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (BSc)

เป็นปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติจริง ศึกษาถึงวิธีการสร้างภาพจากการวาดภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก และวิดีโอเกมที่ครอบคลุมงานศิลปะและออกแบบผลิตภัณฑ์ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การคำนวณ ซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนวิถีธรรมชาติ, ดาราศาสตร์, ธรณีศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Bachelor of Education (BEd)

เป็นปริญญาตรีด้านศึกษาศาสตร์ เรียนรู้ถึงการพัฒนาตนเองในมนุษย์ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย เรียนรู้จิตวิทยาด้านการศึกษา

Bachelor of Engineering (BEng)

คือ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ที่เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ กับกฎทางธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้ด้านการออกแบบ ประยุกต์ใช้วัสดุ โครงสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องมือ, ระบบ และกระบวนการ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีหลายสาขาให้เลือกเรียน เช่น วิศวะเคมี วิศวะไฟฟ้า และวิศวะการบิน เป็นต้น


เรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

เรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

หรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะเรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือ Year 12 ด้วยเกรด 2.0 – 3.0 มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 550 ขึ้นไป, IELTS 6.0 ขึ้นไป และยังต้องปรับพื้นฐาน Foundation Program อีกประมาณ 9-12 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในระบบการศึกษาของอังกฤษ

หลังจากนั้นต้องค้นหาหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่สนใจเพื่อสมัครเรียน เมื่อเลือกได้แล้วก็ควรเตรียมเอกสารประกอบการยื่นสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่เลือกด้วยการศึกษากำหนดการยื่นผ่านระบบส่วนกลางของ UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) แต่ในที่สุดมหาวิทยาลัยที่เลือกจะทำการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเอง

ถ้าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมี ค่าเทอม ค่าที่พัก รวมถึงการใช้จ่ายอื่น ๆ ในการไปเรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ โดยประมาณจะอยู่ที่ 1.3 – 1.5 ล้านต่อปี แต่ทั้งราคาก็จะมีการปรับเปลี่ยนนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน

นอกเหนือจากระบบการศึกษาที่มีทั้งหมด 3 ภาคที่ต้องทำความเข้าใจ ก็ควรที่จะได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับประเทศอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นเพราะชีวิตความเป็นอยู่ตลอดระยะเวลาการศึกษานั้นจะกินเวลายาวนานอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ 3 ปีก่อน

เมืองหลวงประเทศอังกฤษ คือ ลอนดอน มีพรมแดนติดกับสกอตแลนด์ เวลส์ ช่องแคบอังกฤษ สภาพอากาศมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว ส่วนภาษาทางการที่ใช้คือภาษาอังกฤษและภาษาเวลซ์ ความแตกต่างด้าน

สถานที่ที่คนต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวคือ พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม, พระราชวังวินด์เซอร์, หอคอยแห่งลอนดอนและแม่น้ำไทน์ เป็นต้น


แนะนำมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

แนะนำมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเกือบ 100 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล ยกเว้นเพียงแห่งเดียวที่เป็นของเอกชน คือ University of Buckingham นอกจากนี้มีอยู่ 5 มหาวิทยาลัยในอังกฤษที่ถูกจัดอันดับเป็น Top 10 ของโลกหรือ 18 มหาวิทยาลัยที่ติด Top 100

ดังนั้นการเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษให้ตรงกับหลักสูตรปริญญาตรีที่ต้องการเรียนต่อนั้นไม่ยากเลยยกตัวอย่างเช่น

 • สาขา Bachelor of Arts (BA) : มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ของสายนี้จะมี  Birmingham City University, Durham University มหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 3 ของอังกฤษ, University College London (UCL) มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นอันดับ 7 ของโลกโดย QS World University Rankings 2018 เป็นต้น
 • สาขา Bachelor of Science (BSc) : มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับที่ 19 คือ University of Aberdeen, Abertay University, University of Liverpool ที่ติดอันดับ 33 โดย Times Good University Guide ปี 2023
 • สาขา Bachelor of Education (BEd) : University of West London มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 40 โดย Times Good University Guide ปี 2023, Bishop Grosseteste University อันดับ 75 โดย Times Good University Guide ปี 2023
 • สาขา Bachelor of Engineering (BEng) : มหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อทางด้านนี้คือ Coventry University อยู่ในอันดับ Top 15 ของสาขานี้ ที่มีอายุน้อยที่สุดแต่ได้รับรางวัล Top Modern University 7 ปีซ้อนจาก The Guardian University หรือ จะเป็น University of Exeter, University of Manchester เป็นต้น

ข้อสรุป

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การไปศึกษาต่ออย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นศึกษาต่อในระดับมัธยม, ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

ดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี อังกฤษ ควรที่จะปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญเรื่องเรียนต่อ อังกฤษ ไว้คอยช่วยเหลือทุก ๆ ขั้นตอนในการสมัครเรียนต่อ จนสำเร็จได้เข้าเรียนตามตั้งใจ

By content