สินเชื่อรถแลกเงิน
สินเชื่อรถแลกเงิน

ในปัจจุบันเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นมากมาย ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินกับทุกคน ซึ่งหากตกอยู่ในสภาวะที่ต้องการเงินก้อนมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน คนส่วนใหญ่ที่มีรถยนต์ก็จะยื่นสินเชื่อรถแลกเงิน ซึ่งหมายถึงการกู้สินเชื่อบุคคลมาใช้จ่าย โดยเงื่อนไขสำคัญอีกอย่างของสินเชื่อรถแลกเงิน คือ ผู้กู้จะต้องนำรถยนต์ของตัวเองที่ผ่อนหมดแล้ว หรือยังผ่อนไม่หมด (ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร) มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ก้อนนี้

โดย มีบริษัทไฟแนนซ์ รวมถึงธนาคารต่าง ๆ มีสินเชื่อตัวนี้ให้บริการอยู่ โดยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้เราจะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อรถแลกเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกู้เงินต่อไป


รถแลกเงิน คืออะไร

สินเชื่อรถแลกเงิน หมายถึง สินเชื่อรถยนต์ สำหรับผู้ที่มีรถมอเตอร์ไซค์, รถยนต์ 4 ล้อ หรือรถกระบะ ที่ผ่อนหมดแล้ว แต่มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน จึงนำรถมาประเมินราคากับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ แล้วแบ่งผ่อนรายเดือน เพื่อนำเงินก้อนออกมาใช้จ่ายตามความต้องการ


ข้อดีของรถแลกเงิน

ในการขอสินเชื่อรถแลกเงินจากสถาบันทางการเงินนั้นมีข้อดีหลายอย่าง ดังนี้

 • ขั้นตอนในการสมัครไม่ยุ่งยาก ได้เงินอย่างรวดเร็ว
 • ได้เงินสดมาใช้จ่าย และยังสามารถใช้รถส่วนตัวต่อไปได้ตามปกติ
 • สามารถเลือกระยะเวลาชำระคืนได้ตามที่เราต้องการ ผ่อนแบบสบายใจได้ในระยะยาว
 • สมัครได้ง่าย เพราะปัจจุบันสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 • ได้เงินก้อนใหญ่ไปเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
 • เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจึงมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถูกกว่า
 • มีตัวเลือกรถแลกเงินหลากหลายให้เราเลือกตามความพอใจได้
 • สามารถโปะยอดชำระได้ และสามารถปิดบัญชีก่อนครบกำหนดสัญญาได้ ระยะเวลาผ่อนก็จะน้อยลง
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้นอกระบบ และมีความปลอดภัยสูง
 • การอนุมัติใช้เวลาไม่นาน เพียง 1-3 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ แบบไม่ทันได้ตั้งตัว
 • การทำธุรกรรมมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ชัดเจน ทั้งเรื่องเอกสาร กำหนดการชำระเงิน ไปจนถึงเวลาสิ้นสุดสัญญา

รถแลกเงิน ขอวงเงินสูงสุดได้เท่าไร

ในการยื่นสินเชื่อรถแลกเงิน จะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อของรถ ชนิดของรถ ไปจนถึงสภาพของรถในปัจจุบัน ซึ่งทางสถาบันทางเงินจะตั้งวงเงินตามราคาไม่เกินราคากลางโดยเฉลี่ยจากที่กล่าวมา ไม่ว่าจะปีที่ผลิต รุ่นของรถ ก็จะนำมาประเมินด้วยทั้งสิ้น


อยากสมัครรถแลกเงิน ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้

เช็กคุณสมบัติเพื่อขอสินเชื่อรถแลกเงิน

ในการจะขอกู้สินเชื่อรถแลกเงิน ณ ปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด 19 เป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะสภาพการเงินขาดสภาพคล่องได้ง่าย ทั้งสินค้าขายไม่ได้ ภาวะการตกงาน หรือเงินลงทุนไม่พอทั้ง ๆ ที่กิจการกำลังเจริญเติบโต เพราะฉะนั้นการนำรถไปแลกเงินจึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้เจ้าของรถมีเงินในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น 

โดยสินเชื่อรถแลกเงินเหมาะสำหรับ ผู้ที่อยากประกอบกิจการส่วนตัวแต่มีเงินทุนไม่พอ ผู้ที่ต้องการบริหารรายจ่ายในแต่ละเดือนได้ง่ายขึ้น ผู้ที่ต้องการเงินลงทุนเพิ่มอาชีพรอง หรือผู้ที่ต้องการเงินทุนในการศึกษาต่อเพื่ออนาคต เป็นต้น ซึ่งหากอยากสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน ต้องมีคุณสมบัติ เช่น

 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามที่ระบุในเล่มทะเบียนรถ
 • อายุ 20-60 ปี รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

รวมถึงต้องตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการค้ำประกันต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทที่มีสินเชื่อดีก่อนตัดสินใจยื่นขอสินเชื่อรถแลกเงิน


เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอสินเชื่อรถแลกเงิน

โดยในการยื่นสินเชื่อรถแลกเงินนั้น ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อใช้ยื่นได้ทันที ซึ่งวงเงินที่เราจะได้รับจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอสินเชื่อ และการประเมินสภาพรถยนต์ที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งจะได้รับการประเมินโดยบริษัทเจ้าของสินเชื่อ ในขั้นตอนนี้จะต้องเตรียมเอกสารจำเป็นอย่างครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบการขอสินเชื่อรถแลกเงิน และสามารถได้รับเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการนำรถแลกเงิน โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องการขออนุมัติสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ต้องการขออนุมัติสินเชื่อ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริงซึ่งมีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อให้บริษัทโอนเงินเข้า
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชีอย่างน้อย 6 เดือน ย้อนหลัง
 • เอกสารแสดงยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์ หรือใบแจ้งหนี้รอบล่าสุด (ถ้ามี)
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ถ้ามี)

รถแลกเงิน วิธีการ

จัดเตรียมเอกสารสำหรับขอสินเชื่อรถแลกเงิน

โดยขั้นตอนในการยื่นสินเชื่อรถแลกเงินนั้น มีดังต่อไปนี้

 • จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้ในการขอสินเชื่อไปยื่นยังบริษัทที่เราต้องการขอสินเชื่อรถแลกเงิน
 • ทางบริษัทสินเชื่อจะประเมินราคารถยนต์ / ค่างวด ให้กับเรา
 • กรอกเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้ควรเช็กเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในภายหลัง จากนั้นก็รอฟังผลการอนุมัติที่ส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน ก็จะทราบแล้วว่าได้สินเชื่อหรือไม่
 • รอรับเงินจากบริษัทที่เรานำรถไปแลกเงิน
 • เมื่อรู้ผลอนุมัติแล้วเงินจะเข้าไปยังบัญชีที่เราให้ไว้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรถแลกเงิน

ประเภทรถที่สามารถขอสินเชื่อรถแลกเงินได้

โดยคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรถแลกเงิน มักมีคำถามดังต่อไปนี้

รถแลกเงิน, จำนำรถ หรือ จำนำทะเบียนรถ เหมือนกันหรือไม่?

โดยทั้งสามคำนี้มีความหมายเหมือนกัน แล้วแต่ทางสถาบันต่าง ๆ จะเป็นผู้เรียก แต่การบริการเหล่านี้จะมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน

สามารถทำรถแลกเงินหลาย ๆ คัน พร้อมกันได้หรือไม่?

โดยการกู้สินเชื่อรถแลกเงินพร้อมกันหลาย ๆ คัน สามารถทำได้ตามปกติ ซึ่งต้องมีเอกสารการเป็นเจ้าของรถทุกคันที่จะทำการกู้ยืมสินเชื่อรถแลกเงินด้วย

รถแลกเงินต้องโอนเล่นไหม?

โดยการทำสินเชื่อรถแลกเงินนั้น สามารถเลือกได้ว่าจะโอนเล่ม หรือไม่โอนเล่มก็ได้ ซึ่งจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ที่เราไปทำเรื่องด้วยว่ามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกทั้ง 2 รูปแบบหรือไม่ โดยการโดนเล่ม และไม่โอนเล่มมีข้อแตกต่างกัน ดังนี้

 • สินเชื่อรถแลกเงินแบบไม่โอนเล่ม จะไม่มีในส่วนของอัตราค่าดำเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสมัครเพราะสามารถทำเรื่องต่าง ๆ ได้ครบจบที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำการกู้ยืมสินเชื่อรถแลกเงิน
 • สินเชื่อรถแลกเงินแบบโอนเล่ม ผู้กู้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำเรื่องโอนเล่มทะเบียนรถด้วย

สินเชื่อรถแลกเงิน รับรถประเภทใดบ้าง?

โดยสินเชื่อรถแลกเงินนั้น  สามารถรับรถได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รถกระบะ, รถเก๋ง, รถบรรทุก, รถตู้, รถที่มีการปรับแต่ง เช่น รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป, รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ และรถฟู้ดทรัค ซึ่งในแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละที่จะรับประเภทรถแลกเงินไม่เหมือนกัน

มีประวัติเสียกับทางธนาคาร สามารถใช้บริการได้หรือไม่?

โดยสำหรับผู้ที่มีประวัติเสียทางการเงินกับธนาคาร เช่น ค้างชำระ ไม่สามารถทำการผ่อนชำระได้ หรือชำระล่าช้าเกิน 90-120 วัน รวมถึงได้มีการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ซึ่งประเด็นดังกล่าว จะส่งผลต่อการพิจารณาของทางธนาคารผู้รับพิจารณาสินเชื่อรถแลกเงินอย่างแน่นอน

ซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อรถแลกเงิน ควรรักษาประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อให้เป็นประวัติปกติ มีวินัยในการชำระอย่างตรงเวลา หากมีค้างชำระ ควรทำการชำระหนี้ค้างให้เรียบร้อย เมื่อรักษาประวัติเป็นปกติ ต่อเนื่องมา 1-3 ปี จะสามารถกลับขอสินเชื่อได้อีกครั้งหนึ่ง


รถแลกเงิน สรุป

การขอสินเชื่อรถแลกเงิน เพื่อความมั่นคงทางการเงิน

การกู้ยืมสินเชื่อรถแลกเงินนั้น เป็นการของสินเชื่อกับสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ค้ำประกัน และต้องการเงินในการใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน รวมถึงการนำเงินไปต่อยอดธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าในทุกอาชีพ โดยไม่ว่าใครก็สามารถยื่นขอสินเชื่อรถแลกเงินได้ไม่ยาก อีกทั้งยังปลอดภัยเพราะดำเนินการกับทางธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินโดยตรง อีกทั้งยังสามารถนำรถยนต์กลับไปใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งได้ประโยชน์กันทั้ง 2 ฝ่าย ผู้ขอสินเชื่อได้นำเงินไปใช้พร้อมรถ ส่วนธนาคารได้ดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้

แต่สิ่งที่สำคัญก่อนที่จะทำการกู้ยืมสินเชื่อรถแลกเงิน คือต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจยื่นขอสินเชื่อ ทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่น มีวินัยและการวางแผนในการผ่อนชำระหนี้ให้ตรงกับระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการเตรียมเอกสารที่จะต้องใช้และขั้นตอนในการกู้ยืมสินเชื่อรถแลกเงิน เพื่อความสบายใจและได้รับเงินตามที่ต้องการโดยไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง 

By content