ระบบจองคิว

ในปัจจุบัน เวลาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ตารางเวลาของทุกคนจึงไม่สามารถรอได้ จึงได้มีผู้พัฒนาระบบจองคิวขึ้นมา เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการต่าง ๆ โดยลดระยะเวลาในการรอ บริหารจัดการเวลาในแต่ละวันได้ง่ายขึ้น โดยระบบจองคิวหรือระบบจองออนไลน์นี้ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเราสามารถสร้างระบบจองคิวผ่านไลน์ได้แล้ว รวมถึงลูกค้าทุกคนก็สามารถจองคิวผ่านการจองไลน์ได้ด้วยเช่นกันระบบจองคิวมีความสำคัญอย่างไร

ระบบจองคิว คือ ระบบบริหารจัดการการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลหลัก ๆ คือ

 • ผู้ใช้บริการ
 1. bookings online ช่วยลดเวลาในการรอคอยการเข้าใช้บริการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล เป็นต้น โดยเราสามารถเข้าระบบจองออนไลน์ แล้วมาตามระยะเวลาที่ต้องการได้
 2. ระบบจองคิวช่วยอำนวยความสะดวกอย่างครอบคลุมในการเข้าใช้บริการ ตั้งแต่จองคิว เลือกระยะเวลา วัน เวลา สำรวจระยะเวลาที่ว่างอยู่ ยืนยันผลการจองคิว ยกเลิกการจอง รวมถึงเลื่อนนัดหมาย พร้อมแจ้งผลจองคิวได้ในทันที
 • ผู้ให้บริการ
 1. การสร้างระบบจองคิวผ่านไลน์ช่วยบริหารจัดการภายในองค์กรได้ดีขึ้น เป็นการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ เตรียมตัวของร้าน เช่น การทำงานของพนักงาน ทรัพยากรที่ใช้ในการบริการ โดยยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร (จัดสรรวัตถุดิบ) คลินิกทันตกรรม (จัดสรรคิวเข้ารับการรักษา) เป็นต้น
 2. ระบบจองคิวช่วยองค์กรวิเคราะห์ วางแผนแนวทางการดำเนินงานภายในอนาคตได้ เช่น เพิ่มจำนวนพนักงาน เพิ่มจำนวนทรัพยากร ปรับเปลี่ยนเวลาทำงานของพนักงาน ให้เข้ามาทำงานในเวลาที่มีลูกค้ามาก เป็นต้น
 3. ช่วยลดความผิดพลาดในการบริหารจัดการแบบไม่มีระบบ เนื่องจากมีการบันทึก ตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติด้วยระบบ ไม่ใช้มนุษย์บันทึกข้อมูล ซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้

จะเห็นได้ว่า การสร้างระบบจองคิวผ่านไลน์นั้นมีความสำคัญต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเป็นอย่างมาก เพราะระบบจองคิวช่วยบริหารจัดการเวลา ลดระยะเวลารอคอย ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถคาดแนวโน้มการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในแต่ละเวลาได้อย่างเหมาะสม

ระบบจองคิวกับฟังก์ชันที่ควรมี

จองไลน์

ในปัจจุบัน ระบบจองคิวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีฟังก์ชันหลากหลาย พร้อมให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งของผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ

 • ผู้ใช้บริการ
 1. ระบบจองออนไลน์ใช้งานที่ง่าย อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน สามารถจองคิวได้ทันที
 2. ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปอื่นเพิ่ม เพียงแค่มีแอปพลิเคชัน Line ก็สามารถใช้จองไลน์ได้ง่าย ๆ
 3. ระบบ bookings online มีหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะตรวจสอบระยะเวลาที่ว่าง เลือกวันเวลา ยืนยันนัดหมาย ยกเลิกนัด หรือเลื่อนนัด ก็สามารถทำได้ อีกทั้งยังแจ้งเตือน เมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย
 • ผู้ให้บริการ
 1. ระบบจองคิวมีการเก็บข้อมูลแบบ Real Time ทำให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างสม่ำเสมอ
 2. ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลสรุปจากระบบไปใช้ได้ทันที สรุปข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ ซึ่งทำให้เข้าใจง่าย สามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ทันที
 3. สามารถสร้างระบบจองคิวผ่านไลน์ได้ โดยใช้เพียง Line Offical Account ก็สามารถใช้งานได้
 4. สามารถควบคุมระบบจองคิว โดยใช้โทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้าน ก็สามารถปรับแต่งระบบได้
 5. ผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบจองคิวให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองได้ตลอดเวลา เพราะระบบมีฟีเจอร์ให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย

ระบบจองคิวกับธุรกิจ

ระบบจองออนไลน์

การดำเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้บริการ ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ หรือต่อคิวเพื่อเข้ารับบริการ ระบบจองคิวถือว่า มีความสำคัญมาก เพราะสามารถช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ โดยสามารถสรุปข้อดีได้ ดังนี้

 • การจองออนไลน์ช่วยลดระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการให้น้อยลง ลูกค้าสามารถบริหารเวลาได้ดี ไม่ต้องมารอที่หน้าร้าน
 • ลูกค้ามีความพึงพอใจในธุรกิจมากขึ้น เพราะระบบ จอง คิว line oa ช่วยอำนวยความสะดวก ให้สามารถเข้าใช้บริการได้ตามวันและเวลาที่ลูกค้าสะดวก
 • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของธุรกิจสามารถจัดการเวลา เจ้าหน้าที่ ทรัพยากรต่าง ๆ ให้บริการได้ดีขึ้น ลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรบุคคลและวัตถุดิบ
 • ระบบจองคิวช่วยเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนแนวทางทำงานในอนาคตได้ง่ายขึ้น นำมาปรับปรุง พัมนาต่อยอดต่อไป
 • ระบบจองออนไลน์ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ แจ้งเตือนทั้งเจ้าของธุรกิจและลูกค้า เพื่อให้เข้าใช้บริการได้ตามนัดหมาย
 • ลดการจองคิวที่ผิดพลาด หากเป็นการจองคิวด้วยพนักงาน เพราะอาจจะหลงลืม หรือบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง

ดังนั้น การใช้ระบบจองคิวจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ดูดีมากยิ่งขึ้น บ่งบอกว่า ธุรกิจนี้ มีความพร้อมให้บริการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า อีกทั้งลูกค้าส่วนใหญ่ก็นิยมเลือกใช้ร้านค้าหรือธุรกิจที่มีระบบจองออนไลน์กันทั้งสิ้น

สรุป

ระบบจองคิวเป็นระบบที่พัฒนา เพื่อให้ลูกค้าสามารถจองเข้าใช้บริการล่วงหน้าได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งระบบจองออนไลน์มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ซึ่งในปัจจุบัน ลูกค้าสามารถจองคิวด้วยการจองไลน์ได้แล้ว ถือว่า ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

ขอบคุณความรู้ดีๆจาก https://betaskthai.com/

By content