Femto LASIK ทำให้โลกใบใหม่กลับมาสวยสดใสมากกว่าที่เคย

ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อดวงตาก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การมองเห็นภาพวัตถุไม่ชัดเจน เกิดภาพมัว ภาพเบลอ สร้างปัญหาในการดำเนินชีวิต เพื่อรักษาบุคลิกภาพและทำให้ดวงตากลับมาทำงานเป็นปกติได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เจ็บปวดทรมาน หลายคนจึงเลือกการผ่าตัดกระจกตาด้วยวิธี Femto LASIK ที่เป็นที่นิยมกันทั่วโลก

การผ่าตัดกระจกตาด้วยวิธี Femto LASIK เป็นการรักษาอาการสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงที่มีประสิทธิภาพมาก โดยผู้เข้ารับการรักษาจะต้องตรวจสภาพดวงตากับจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำการรักษาให้ดวงตากลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง การผ่าตัดด้วยวิธีนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่มีใบมีดเลย แถมยังใช้เวลาในการผ่าตัดไม่ถึง 1 ชั่วโมง มีผลกระทบน้อยแต่ความแม่นยำสูง ทำให้มองเห็นได้อย่างรวดเร็ว ไปดูกันว่า Femto LASIK มีข้อดีอะไรบ้าง แล้วคุณจะรู้ว่าโลกใบใหม่มันสดใสมากเพียงใด


Femto LASIK

Femto LASIK หรือ เฟมโตเลสิค คือ การผ่าตัดเพื่อรักษาค่าสายตาด้วยเลสิคซึ่งจะไม่มีการใช้ใบมีดในระหว่างการผ่าตัด แต่มีการใช้ Femtosecond Laser เพื่อตัดแยกกระจกตาชั้นนอกออก แล้วใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งของกระจกตาให้มีรูปร่างที่เหมาะสม การผ่าตัดโดยไม่ใช้ใบมีดจะมีความแม่นยำและปลอดภัยมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้ใบมีด อีกทั้งยังทำให้ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการผ่าตัดลดลงอีกด้วย

ทำความรู้จักเฟมโตเลสิค อ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ Femto LASIK


Femto LASIK รักษาภาวะสายตาแบบใด

Femto LASIK เป็นวิธีการรักษาสายตาที่ผิดปกติ ทั้งสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวตั้งแต่กำเนิด และสายตายาวตามอายุ เหมาะกับผู้มีสายตาสั้นสูงสุดไม่เกิน -12 D และสายตายาวสูงสุดไม่เกิน +3 D ซึ่งรวมสายตาเอียงสูงสุด 6 D เพื่อปรับความโค้งกระจกตา และแยกชั้นกระจกตาที่สามารถแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติสายตาสั้นสายตาเอียงได้ถึง -12 D 


ความแตกต่าง Femto LASIK กับ ReLEx SMILE

ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบ Femto LASIK หรือ ReLEx SMILE ก็ล้วนเป็นการผ่าตัดเลสิคแบบไร้ใบมีดเพื่อรักษาปัญหาสายตาโดยมีการใช้ Femtosecond Laser เหมือนกัน แต่การรักษาของทั้งสองประเภทก็มีจุดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการรักษา ขีดจำกัดของการรักษาแต่ละประเภท ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

Femto LASIK

 • สามารถรักษาปัญหาสายตาสั้น สายตาเอียงและสายตายาว 
 • Femto LASIK จำเป็นต้องผ่าตัดแยกชั้นกระจกตาเพื่อปรับความโค้งของกระจกตา แผลจึงมีขนาดใหญ่กว่าการทำ ReLEx SMILE
 • ใช้เวลาการผ่าตัดมากกว่าการทำ ReLEx SMILE
 • มีระยะเวลาพักฟื้นน้อยกว่าการทำ ReLEx SMILE แต่มีช่วงระยะเวลาที่ควรระวังเกี่ยวกับการดูแลตามากกว่าการทำ ReLEx SMILE
 • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทำ ReLEx SMILE

ReLEx SMILE

 • สามารถรักษาปัญหาสายตาสั้นและสายตาเอียง แต่ยังไม่สามารถรักษาปัญหาสายตายาวได้
 • ReLEx SMILE ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแยกชั้นกระจกตาเพื่อปรับความโค้งของกระจกตา แผลขนาดเล็กกว่าการทำ Femto LASIK 
 • ใช้เวลาการผ่าตัดน้อยกว่าการทำ Femto LASIK
 • มีระยะเวลาพักฟื้นมากกว่าการทำ Femto LASIK แต่มีช่วงระยะเวลาที่ควรระวังเกี่ยวกับการดูแลตาน้อยกว่าการทำ Femto LASIK
 • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทำ Femto LASIK

ผู้ที่เหมาะกับการทำ Femto LASIK

สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการรักษาปัญหาสายตาด้วยการทำ Femto LASIK จำเป็นต้องตรวจสอบสภาพร่างกายว่ามีความเหมาะสม สามารถเข้ารับการรักษาได้หรือไม่ ดังนี้

 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไปแลกมีค่าสายตาคงที่มากกว่า 1 ปี
 • ค่าสายตาสั้นสูงสุดไม่เกิน -12 D สายตายาวสูงสุดไม่เกิน +3 D และสายตาเอียงสูงสุดไม่เกิน 6 D
 • ไม่มีโรคทางตา เช่น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคจอประสาทตาเสื่อม หรือมีภาวะตาแห้งรุนแรง 
 • ไม่มีโรคที่ส่งผลต่อการหายของแผล เช่น โรคเบาหวาน โรคSLE โรคแพ้ภูมิตัวเอง เป็นต้น
 • ไม่ได้อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • ผู้ที่รู้สึกลำบาก หรือมีปัญหาจากการใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ 
 • ผู้ที่ได้รับการประเมินจากแพทย์แล้วว่าสามารถเข้ารับการรักษาด้วยการทำ Femto LASIK ได้ 

การเตรียมตัวก่อนทำ Femto LASIK 

เฟมโตเลสิคลดข้อจำกัดของการใช้งานดวงตาด้วยวิธีการรักษาที่แม่นยำ

ผู้เข้ารับการรักษาดวงตาด้วยการทำ Femto LASIK จะต้องมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี ไม่ใส่คอนแทกต์เลนส์หรือสวมแว่นตาในชีวิตประจำวัน ไม่เป็นโรคกระจกตา หรือจอประสาทตาเสื่อม และไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะการผ่าตัดมีความเสี่ยงหากไม่มีมาตรการควบคุมอาจทำให้เกิดอันตรายในการรักษาได้ โดยมีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาดังนี้

 • งดการใส่คอนแทกต์เลนส์ในวันที่เข้ารับการรักษา โดยคอนแทกต์เลนส์แบบนิ่มงดใส่อย่างน้อย 3 วัน ส่วนคอนแทกต์เลนส์แบบแข็งหรือกึ่งแข็งกึ่งนิ่มงดใส่อย่างน้อย 14 วัน
 • หยุดรับประทานยารักษาสิวในกลุ่ม Isotretinoin ก่อนเข้ารับการตรวจสายตาและผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน 
 • เมื่อมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาเพื่อประเมินว่าควรรับประทานยาได้ตามปกติหรือไม่ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหัวใจ เป็นต้น 
 • ควรพาผู้ติดตามมาด้วยเพราะเมื่อตรวจสภาพตาจักษุแพทย์จะหยอดยาขยายม่านตา อาจทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน 

การตรวจสายตาก่อนทำ Femto LASIK

จักษุแพทย์จะตรวจสภาพตาก่อนผ่าตัดประมาณ 3.5 ชั่วโมง เพื่อประเมินสุขภาพความแข็งแรงของผู้ป่วย ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการทำ Femto LASIK หรือไม่ และอธิบายว่าจะรักษาอย่างไรต่อไป 


ขั้นตอนผ่าตัด Femto LASIK 

ขั้นตอนทำ Femto LASIK มีความปลอดภัยช่วยทำให้แผลหายเร็ว

การผ่าตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์ โดยใช้เครื่อง Femtosecond Laser เป็นการทำเลสิคที่ไร้ใบมีด (Femto LASIK) มีความอ่อนโยนต่อดวงตา มีความปลอดภัย สามารถรักษาดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูง โดยแพทย์จะมีขั้นตอนการรักษาดังนี้

 • ใช้เครื่องมือทางการแพทย์แยกชั้นกระจกตา
 • ใช้เครื่องมือยกชั้นกระจกตาขึ้นเพื่อเตรียมพื้นที่กระจกตาส่วนกลางสำหรับปรับความโค้งกระจกตา
 • ปรับเปลี่ยนความโค้งกระจกตาด้วย Femtosecond Laser 
 • ปิดกระจกตาที่ได้แยกชั้นไว้ให้กลับสู่สภาพเดิม จากนั้นกระจกตาจะสมานได้เองโดยไม่ต้องเย็บแผล

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดหลังผ่าตัด

หลังการทำ Femto LASIK พบว่ามีอาการแพ้แสงชั่วคราว หรือตาแห้ง ภายใน 6 – 12 เดือน เกิดการอักเสบจากการสะสมของฟองอากาศ บางรายอาจกระจกตาเคลื่อนเนื่องจากความแข็งแรงของเนื้อเยื่อบริเวณผิวกระจกตาลดลง


การดูแลหลังทำ Femto LASIK 

หลังการผ่าตัดกระจกตาด้วยวิธี Femto LASIK จะต้องใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 2 – 3 วัน อาจมีอาการเคืองตาหรือน้ำตาไหลซึ่งเป็นอาการปกติที่พบได้ทั่วไป ทั้งนี้หากมีอาการผิดปกติอย่างอื่นควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียง ดังนี้

 • นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อพักฟื้นสายตา
 • หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และควรสวมที่ครอบตาไว้ขณะนอนหลับ
 • งดกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการกระทบกระเทือนดวงตา
 • ป้องกันฝุ่นละอองเข้าตา ตลอดจนน้ำ เหงื่อ หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
 • หลีกเลี่ยงการแต่งหน้าบริเวณรอบดวงตา
 • ผู้มีผมยาวควรระมัดระวังไม่ให้เส้นผมเข้าดวงตา
 • งดขับรถในเวลากลางคืน
 • ใช้น้ำตาเทียมเมื่อเกิดภาวะตาแห้ง
 • สวมแว่นตากันแดดเพื่อป้องกันแสงแดดทำร้ายดวงตา
 • หยอดตาตามคำสั่งของแพทย์และพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

Femto LASIK ราคาเท่าไหร่

Femto LASIK ราคา

ในแต่ละสถานที่เข้ารับการรักษา ค่ารักษาในการทำ Femto LASIK นั้นจะมีราคาแตกต่างกัน โดยค่ารักษาส่วนมากจะอยู่ในช่วง 50,000-100,000 บาท ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ ค่ายา รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ เป็นต้น


คำถามที่พบบ่อย

หลังการผ่าตัดกระจกตาด้วยวิธี Femto LASIK จะทำให้มีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้น สะดวกในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ตลอดจนทำกิจกรรมต่าง ๆ เปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น สวยใสไร้แว่น แล้วการทำ Femto LASIK รักษาสายตาได้ถาวรไหม ต้องพักฟื้นกี่วันไปดูกัน 

Femto LASIK รักษาสายตาได้ถาวรไหม

การป้องกันและถนอมสายตาหลังการผ่าตัดกระจกตาด้วยวิธี Femto LASIK จะช่วยปกป้องสายตาไม่ให้กลับไปเกิดความผิดปกติได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง หากใช้สายตามากจนเกินไป หรือไม่ปกป้องสายตาอย่างถูกต้อง ก็อาจจะทำให้สายตากลับมาสั้นได้อีก  

Femto LASIK พักฟื้นกี่วัน

หลังการทำ Femto LASIK จะต้องใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 2 – 3 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพตาก่อนทำและหลังทำ ว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน และจะหายในไม่ช้าเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างถูกต้อง  


ข้อสรุป

Femto LASIK เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยทำให้ค่าสายตากลับมาเป็นปกติ มีการมองเห็นชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะให้การรักษาประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา รวมถึงพบแพทย์เพื่อเข้ารับการประเมินคุณสมบัติอย่างละเอียดก่อนว่าสามารถเข้ารับการรักษาด้วยการทำ Femto LASIK ได้ไหม


By content