ยื่นรีไฟแนนซ์รถ ใช้รถแลกเงินช่วยกู้สภาพทางการเงิน

ในปัจจุบันจากการเกิดโรคระบาดบางท่านสถานะทางการเงินเริ่มฟื้นตัว แต่ก็ยังมีสภาพทางการเงินที่ยังขัดคล่อง การค้าขายที่เมื่อก่อนเคยช่วยให้กำไรกลับลดถอยลงไป เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่หมุนเวียนไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน บางท่านจึงต้องการเงินหมุนพร้อมทั้งผ่อนระยะเวลาในการชำระหนี้สิน หรือค่างวดรถยนต์ให้ยาวนานขึ้น 

ดังนั้นการรีไฟแนนซ์รถจึงเป็นอีกทางเลือกในการช่วยสถานะทางการเงินของท่านในขณะนี้ได้ และเพื่อทำความเข้าใจเรามาดูข้อมูลการรีไฟแนนซ์รถยนต์กันเถอะ


รีไฟแนนซ์รถคืออะไร 

รีไฟแนนซ์รถยนต์ คืออะไร 

คือการแก้ปัญหาในเรื่องหนี้สินรถให้รถยนต์ยังอยู่กับท่าน โดยไม่ถูกยึดหรือคืนรถให้กับไฟแนนซ์เนื่องจากส่งงวดไม่ทันนั้นเอง ซึ่งการรีไฟแนนซ์รถจะมาจากการกู้เงินก้อนใหม่จากธนาคาร จากสถาบันการเงินแหล่งใหม่ เพื่อนำมาปิดหนี้ก้อนเก่า ทั้งเป็นการยื่นสินเชื่อสำหรับผู้มีรถยนต์ 4 ล้อ/มอเตอร์ไซค์นั้นเอง  จะเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มหนี้สินที่ได้ประโยชน์ใหม่ๆ เพื่อให้การเงินมาสู่ภาวะสภาพคล่องนั้นเอง


ยอดวงเงินสูงสุดของการยื่นรีไฟแนนซ์คือเท่าไหร่กันนะ

การรีไฟแนนซ์รถ ท่านสามารถขอวงเงินในการรีไฟแนนซ์รถได้จากทางธนาคารใหม่ ที่จะสามารถให้วงเงินเพื่อนำมาผิดยอดหนี้เดิมจากที่เก่า พร้อมทั้งจะได้รับวงเงินที่เป็นส่วนต่างที่หักจากยอดหนี้เดิม เช่น คุณได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ครั้งใหม่มา 900,000 บาท ซึ่งมียอดหนี้รถอยู่ 400,000 บาท คุณจะได้รับวงเงินส่วนต่างที่ 900,000 – 400,000 = 500,000 บาท เป็นต้น 

แต่ถ้าหากเป็นสถาบันทางการเงินส่วนใหญ่จะนำคุณสมบัติ – สภาพอายุของรถ การต่อทะเบียนรถที่ไม่เคยขาด มาพิจารณารวมทั้งจำนวนเดือนที่เหลือจากการผ่อนชำระมาคำนวณ ยอดเงินกู้จะอยู่ที่ 60 – 72 เดือน ในบางที่จะให้ยอดเงินกู้ 90 ถึง 150 % จากราคาประเมิน (ยอดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท) ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันทางการเงินเป็นหลักนั้นเอง


ข้อดีของการรีไฟแนนซ์รถที่เป็นผู้ช่วยมือดีของท่าน

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์รถนั้น สามารถช่วยแบ่งเบาท่านได้ดังนี้ 

 • รีไฟแนนซ์รถสามารถช่วยให้ท่านได้มีเงินผ่อนในงวดถัดไปต่อเดือนที่น้อยลง พร้อมทั้งยังช่วยให้ได้อัตรากอดเบี้ยเงินกู้ในครั้งใหม่ลดลงอีกด้วย ซึ่งทำให้ลดความตึงเครียดในการชำระค่างวดรถในแบบเดิมที่เคยกู้
 • ท่านสามารถนำยอดเงินส่วนต่างนั้นมาใช้ในยามฉุกเฉินได้

เมื่อท่านอยู่ในกรณีที่สถานการณ์ทางการเงินของท่านเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤติจนไม่สามารถทำการชำระงวดได้ ท่านอาจต้องพิจารณาที่จะใช้วิธีรีไฟแนนซ์รถที่ท่านยังผ่อนไม่หมดให้เข้าสู่ช่วงช่วยกู้สถานะทางการเงิน โดยสามารถเลือกได้ 2 ทางคือ 

 • ท่านสามารถพิจารณารีไฟแนนซ์กับทางธนาคารเดิม / สถาบันทางการเงินเดิม โดยสามารถศึกษาเงื่อนไขในการใช้บริการให้ละเอียด เพื่อขอเข้าแก้ไขรายละเอียดของสัญญา การลดอัตราดอกเบี้ย ขยายระยะเวลา เป็นต้น
 • ท่านสามารถพิจารณารีไฟแนนซ์กับทางธนาคารแห่งใหม่ / สถาบันทางการเงินแห่งใหม่ที่มีเงื่อนไขตรงกับความต้องการของท่าน เพื่อช่วยกู้สถานะทางการเงินในขณะนั้นได้

ผู้ที่เหมาะกับการขอรีไฟแนนซ์รถคือใครบ้าง

ผู้ที่เหมาะกับการขอรีไฟแนนซ์รถคือใครได้บ้าง

การรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้น ส่วนใหญ่เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆของสัญญาในสินเชื่อรีไฟแนนซ์ทางธนาคารต่างๆ สถาบันทางการเงินจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นข้อกำหนดในเงื่อนไขหลักพื้นฐานเลยจะประกอบด้วย 

 • ผู้ที่ต้องการรับเงินด่วน เงินก้อนจากส่วนต่างที่ผ่อนไปก่อนนั้นให้ทันใจ จากการรีไฟแนนซ์รถยนต์
 • ผู้ที่ต้องผ่อนกับธนาคารแห่งเดิมมาเกิน 50 % ขอยอดหนี้ 
 • ผู้ที่มี / ไม่มีรายได้ประจำ สามารถขอทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถได้เช่นเดียวกัน
 • การรีไฟแนนซ์ใหม่นั้นจะช่วยให้ยอดผ่อนในแต่ละงวดที่เหลือลดลง สามารถดำเนินชีวิตต่อได้อย่างไม่ติดขัด

แต่ข้อเสียขอการรีไฟแนนซ์ที่ยังผ่อนไม่ครบงวดที่ต้องเสีย คือระยะเวลาในการผ่อนนานขึ้นกว่าเดิมตามเงื่อนไข่จากสถาบันทางการเงินใหม่ พร้อมทั้งใช้ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องรวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องขอรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้นเอง


ค่าใช้จ่ายและผู้มีคุณสมบัติเกี่ยวกับรีไฟแนนซ์รถมีอะไรบ้าง

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขอยื่นรีไฟแนนซ์นั้นอาจจะมีเพิ่มได้ เช่น

 • ค่าตรวจสภาพรถยนต์  
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% 
 • ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ 
 • ค่าโอนเล่มทะเบียนรถ (กรณีสถาบันการเงินต้องให้โอน) และค่าประกันรถยนต์ 

คุณสมบัติของท่านที่ต้องการรีไฟแนนซ์รถยนต์ มีเงื่อนไขเบื้องต้นในการทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ดังนี้

 • ท่านมีอายุตั้งแต่ 20  ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้มีสัญชาติไทย 
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ  แต่ถ้าหากเป็นผู้ที่อยู่ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ทางสถาบันทางการเงินที่ท่านขอยื่น อาจจะต้องมีเอกสารยืนยันเพิ่มเติม เนื่องจากทางสถาบันทางการเงินจะต้องทำการตรวจสอบก่อนพิจารณาในการปล่อยให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ต่อท่านนั้นเอง
 • รวมไปจนถึงเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขสัญญาจากทางสถาบันทางการเงิน

วิธีการขอยื่นรีไฟแนนซ์รถให้เข้าใจคร่าวๆ

วิธีการขอยื่นรีไฟแนนซ์รถมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยให้ท่านเห็นภาพในการยื่นสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถ ซึ่งมีด้วยกันดังนี้

 1. การนำทรัพย์สินเพื่อตีเป็นมูลค่าในการยื่นรีไฟแนนซ์รถ  ซึ่งในที่นี้จะเป็นรถยนต์ที่ท่านต้องการทำการรีไฟแนนซ์ สำหรับรถยนต์ที่ได้ยื่นนั้นมูลค่ายิ่งอยู่นานราคามูลค่ายิ่งตก ยิ่งอายุการใช้งานมากยอดเงินที่ทำการขอยื่นรีไฟแนนซ์ก็จะยิ่งลดลงตามลำดับนั้นเอง
 2. จำนวนยอดเงินที่คาดหวังจะได้รับ ในส่วนนี้จะคล้ายกับกรณีแรกที่ยิ่งอายุการใช้งานรถมากขึ้นเท่าไหร่ จำนวนยอดเงินได้หลังการขอยื่นรีไฟแนนซ์รถก็จะลดลงตามลำดับนั้นเอง ซึ่งบางสถาบันอาจจะไม่รับการรีไฟแนนซ์รถก็เป็นได้ 
 3. ในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ ในบางสถาบันจะมีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละกรณีไปซึ่งเป็นส่วนน้อยมาก และในการเดินเรื่องรีไฟแนนซ์รถนั้นสถาบันทางการเงินใหญ่ๆจะไม่ทำการโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนแต่อย่างใดค่ะ 
 4. ระยะเวลาในการขอผ่อน  ซึ่งในกรณีนี้การขอยื่นรีไฟแนนซ์รถจะใช้ยืดระยะขอผ่อนนานออกไปสูงสุดได้ไม่เกิน7 ปีนั้นเอง
 5. การอนุมัติในการยื่นขอรีไฟแนนซ์  บางสถาบันทางการเงินจะใช้ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติไม่เท่ากัน บางแหล่งใช้เวลาเพียงไม่เกิน 1 สัปดาห์ในการรู้ผลขอยื่นว่าผ่านหรือไม่นั้นเอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรีไฟแนนซ์รถ

คำถามที่พบบ่อยก่อนตัดสินใจยื่นเกี่ยวกับรีไฟแนนซ์รถ

ก่อนการทำเรื่องยื่นสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถในสถาบันต่างๆนั้น ท่านอาจจะมีคำถามที่ต้องการหาคำตอบ แต่อย่างไรก็ดี การอ่านเงื่อนไขในการยื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำสินเชื่อ รวมทั้งบางสถาบันทางการเงินอาจจะไม่ตอบข้อสงสัยได้มาเพียงพอ วันนี้เราได้รวบรวมคำถามที่หลายๆ ท่านข้องใจมามากเกี่ยวกับรถแลกเงิน มีดังต่อไปนี้ค่ะ

รีไฟแนนซ์รถได้ครั้งละกี่คัน?

ท่านสามารถยื่นเรื่องขอรีไฟแนนซ์รถได้ครั้งละหลายคันก็ได้ ซึ่งการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับสถาบันทางการเงินเป็นหลักนั้นเอง

รถแบบไหนบ้างที่รีไฟแนนซ์ได้?

การขอสินเชื่อประเภทรีไฟแนนซ์รถนั้น ท่านสามารถยื่นเรื่องโดยสามารถใช้รถประเภทใดก็ได้ในการยื่นกู้ เช่น รถกระบะ รถเก๋ง รถบรรทุก รถตู้ เป็นต้น รวมไปจนถึงรถที่ได้ทีการปรับแต่ง เช่น รถมอเตอร์ไซค์ Big Bike รถ Food Truck และรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ขับขี่ทั่วไป ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันทางการเงินที่จะรับพิจารณาเช่นเดียวกันค่ะ


สรุปเรื่องรีไฟแนนซ์รถ

จากข้อมูลข้างต้น ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์รถ ท่านต้องศึกษาข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบถึงจุดเด่นจุดด้อยในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ยอดจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่านเอง รวมไปถึงการศึกษาเงื่อนไขที่ช่วยให้ท่านสามารถดำเนินแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ท่านตัดสินใจเรื่องรีไฟแนนซ์รถได้ตรงตามความต้องการนะคะ


By content