ประกันกลุ่มให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

คนเราสามารถเจ็บป่วยได้เสมอยิ่งตอนนี้มีโรคร้ายอย่างโควิด-19 ยิ่งทำให้คุณสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายมากขึ้น ถ้าคุณต้องการรักษาคนสำคัญในองค์กรการทำประกันกลุ่มเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้อีกทั้งยังคงดูแลพนักงานของคุณให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

หากองค์กรของคุณอยากมีความอุ่นใจมากขึ้น คุณควรทำประกันกลุ่ม โดยบทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประกันกลุ่ม เราจะมาอธิบายเหตุว่าทำไมควรทำประกันกลุ่ม อีกทั้งการทำประกันกลุ่มนั่นดีต่อนายจ้างและด้านภาษีอย่างไรบ้าง

ประกันกลุ่ม คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันกลุ่มคือ  การให้ความคุ้มครองกับพนักงานภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยความคุ้มครองให้ความครอบคลุมทั้งการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุต่างๆ จนถึงขั้นเสียชีวิต

ถึงแม้ว่าการทำประกันกลุ่มจะมีความแตกต่างกับจากการทำประกันส่วนบุคคล เพราะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากอายุ เพศ หน้าที่การงาน และจำนวนเงินเอาประกัน เป็นต้น แต่ความคุ้มครองก็สามารถเทียบเท่ากับการทำประกันส่วนบุคคลได้


ประกันกลุ่มแบ่งเป็นกี่ประเภท

เมื่อคุณได้ทราบแล้วว่าการทำประกันกลุ่มให้ความคุ้มครองที่คล้ายกับการทำประกันส่วนบุคคล นอกจากนี้ประเภทของประกันกลุ่มก็ยังเหมือนกับการทำประกันส่วนบุคคลด้วย โดยแบ่งออกดังต่อไปนี้

ประกันชีวิตกลุ่ม

ประกันชีวิตกลุ่ม เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองในทุกกรณีที่เกิดการเสียชีวิตซึ่งครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าผู้เอาประกันภัยมีหลักฐานยืนยันที่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งบริษัทประกันจะจ่ายเงินคืนให้กับทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของลูกจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่มให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นอีกหนึ่งประกันที่มีความสำคัญกับพนักงานในองค์กร เพราะให้ความคุ้มครองสำหรับความเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองครอบคลุมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะให้ความคุ้มครองในรูปแบบของค่ารักษาพยาบาล ทางประกันจะจ่ายเงินให้ตามจำนวนจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะต่างๆ เช่น มือ เท้า สายตา รวมทั้งการทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีก นอกจากนี้ประกันอุบัติเหตุกลุ่มยังชดเชยออกค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยในกรณีที่ต้องพักฟื้นรักษาตัวในโรงพยาบาล


นายจ้างควรทำประกันกลุ่มให้พนักงานไหม

สำหรับนายจ้างที่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำประกันกลุ่มให้แก่พนักงานของคุณดีไหม ซึ่งในหัวข้อนี้เราได้รวบรวมเหตุผลว่าทำไมนายจ้างควรทำประกันกลุ่มให้พนักงาน โดยมีดังนี้

 1. ถึงแม้ว่าพนักงานของคุณจะมีสิทธิประกันสังคมก็ตามแต่การทำประกันกลุ่มนั่นมีสิทธิพิเศษประโยชน์มากกว่า และยังสามารถลดปัญหาการเรียกร้องเงินช่วยเหลือหากพนักงานเกิดความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จากการทำงาน
 1. ประกันกลุ่มยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มความสุขให้กับพนักงานได้ด้วย 
 1. นายจ้างสามารถเลือกแผนประกันกลุ่มได้ตามต้องการ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการเลือกความคุ้มครองให้เหมาะกับพนักงานของคุณด้วย
 1. ค่าเบี้ยประกันของประกันกลุ่มไม่แพงหากเปรียบเทียบกับความคุ้มครองที่พนักงานของคุณจะได้รับ
 1. นายจ้างสามารถนำค่าเบี้ยประกันกลุ่มมาลดค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีให้กับองค์กรของคุณด้วย 

ประโยชน์ของนายจ้างที่จะได้รับจากการทำประกันกลุ่ม

ประโยชน์ของนายจ้างที่จะได้รับจากการทำประกันกลุ่มมีอะไรบ้าง

เมื่อคุณได้ทราบแล้วว่าประกันกลุ่มสามารถช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล หรือแม้แต่ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต นอกจากการทำประกันกลุ่มยังมีประโยชน์ให้กับนายจ้างอีกด้วย 

โดยมีดังนี้

 1. เมื่อคุณมีประกันกลุ่มจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรของคุณดูดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของคนในองค์กรทำให้องค์กรน่าอยู่มากขึ้น
 2. การทำประกันกลุ่มยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 3. นายจ้างสามารถออกแบบเลือกแผนให้คุ้มครองเหมาะกับลูกจ้างได้
 4. ประกันกลุ่มมีราคาต้นทุนต่ำ แต่พนักงานได้ยังคงได้รับผลประโยชน์สูงเปรียบเทียบกับการทำประกันภัยรายบุคคล
 5. การทำประกันกลุ่มยังช่วยให้องค์กรหรือนายจ้างสามารถวางแผนทางการเงินได้ล่วงหน้า เนื่องจากมีอัตราเบี้ยประกันภัยที่แน่นอน สามารถคาดการณ์ได้ว่าแต่ละปีต้องเสียต้นทุนในส่วนนี้จำนวนเท่าไร
 6. องค์กรหรือนายจ้างสามารถนำมาเป็นประโยชน์ทางภาษี โดยนำค่าเบี้ยประกันกลุ่มมาช่วยหักค่าใช้จ่ายก่อนการคำนวณภาษีเงินของบริษัท

ประโยชน์ในด้านภาษีของการทำประกันกลุ่มมีอะไรบ้าง

การทำประกันกลุ่มไม่ได้มีเพียงประโยชน์แค่เพียงพนักงานแต่ยังมีข้อดีให้แก่องค์กรด้วย โดยองค์กรหรือนายจ้างนำค่าเบี้ยประกันกลุ่มมาหักภาษีให้กับองค์ของคุณได้ในภายหลัง ดังนั่นคุณจะเห็นได้ว่าการทำประกันกลุ่มช่วยทั้งดูแลคุ้มครองสร้างความอบอุ่นให้กับพนักงานในองค์กรและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกับองค์กร

หลังจากที่คุณได้ทราบแล้วว่าการทำประกันกลุ่มนั่นมีความคุ้มค่า เพราะมีราคาเบี้ยประกันที่แน่นอน ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม และยังมีประโยชน์ในการลดภาษีให้กับองค์กรคุณด้วย นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีหลายบริษัทที่มีให้เลือกแผนประกันกลุ่มได้ตามความเหมาะสมกับองค์กรอีกด้วย 

By content