ประกันเดินทางต่างประเทศ

การเดินทางต่างประเทศ เป็นการออกเดินทาง เพื่อไปพบเจอสถานที่และวัฒนธรรมใหม่ ๆ ดังนั้น เมื่อคุณตัดสินใจซื้อตั๋วเพื่อออกเดินทางแล้ว นอกจากเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง แผนการท่องเที่ยว รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามสำหรับใครหลาย ๆ คน คือ เราจำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางต่างประเทศหรือไม่ มันมีข้อดีอย่างไร บทความนี้จะตอบคำถามนั้นให้เอง


ประกันเดินทางต่างประเทศ คือ อะไร?

ประกันการเดินทางต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า Travel Insurance เป็นประกันภัยในรูปแบบหนึ่งที่ทางบริษัทประกันภัยนำเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องเดินทางต่างประเทศโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การเยี่ยมเยียน หรือเป็นการทำธุรกิจ โดยประกันเดินทางนั้น มีรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับทริปของคุณ

ประกันเดินทางต่างประเทศนั้น มีข้อกำหนดในการให้ความคุ้มครองที่คล้าย ๆ กันในหลาย ๆ บริษัท ดังนี้

 • กรณีการล่าช้าหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง
 • กรณีทรัพย์สินหรือเอกสารเดินทางสูญหาย
 • กรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก
 • กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องยกเลิกการเดินทาง
 • กรณีเจ็บป่วยและรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • กรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • กรณีส่งตัวผู้ป่วยกลับประเทศ
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

จากกรณีที่กล่าวไปข้างต้น เป็นการให้ความคุ้มครองในทุกกรณีที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งกับร่างกายและทรัพย์สินของคุณ โดยขอบเขตวงเงินของความคุ้มครองก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของประกันการเดินทางที่คุณเลือกซื้อนั่นเอง

แต่ทั้งนี้ การประกันเดินทางต่างประเทศนั้น จะให้ความคุ้มครองเฉพาะตามวันที่เราซื้อเท่านั้น และการคุ้มครองจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อกลับถึงประเทศแล้ว 


ควรซื้อประกันเดินทางไหม

ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ

หลายคนเลือกที่จะประหยัดงบประมาณในการท่องเที่ยว โดยการตัดการทำประกันเดินทางออกไป เพราะมองว่า ไม่จำเป็น ไปเที่ยวเพียงไม่กี่วัน อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นได้ แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกัน ก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นได้ ซึ่งประกันเดินทางต่างประเทศก็มีไว้เพื่อเหตุนี้โดยเฉพาะ

เมื่อเราไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นการอยู่ท่ามกลางสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย หากเราเกิดความเดือดร้อน หรือเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมา การติดต่อขอความช่วยเหลือก็อาจจะติดขัด รวมถึงการกระทบถึงงบประมาณที่เตรียมมาอีกด้วย เรียกได้ว่า เกิดผลกระทบกันเป็นลูกโซ่เลยทีเดียว

แต่ถ้าคุณมีประกันเดินทางต่างประเทศ ในเวลาที่คุณเกิดอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วย คุณก็สามารถรักษาได้ทันที โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา ซึ่งค่ารักษาในต่างประเทศนั้น แพงกว่าบ้านเรามาก ทำให้คุณสามารถรักษาตัวได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลว่า จะไปกระทบต่องบในการท่องเที่ยวของคุณอย่างแน่นอน

ไม่เพียงเท่านี้ ประกันเดินทางต่างประเทศยังช่วยให้คุณได้รับการชดเชยความเสียหายจากในกรณีอื่นด้วย เช่น การปล้น ชิงทรัพย์ หรือทรัพย์สินสูญหายในต่างประเทศ เที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า เป็นต้น

ดังนั้น การทำประกันการเดินทางต่างประเทศจึงเป็นตัวช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่าบางประเภท อย่างเช่น ถ้าหากคุณเดินทางไปประเทศแถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศที่ต้องยื่นวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คุณจำเป็นต้องมีประกันเดินทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ถึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้

สรุปได้ว่า ประกันเดินทางต่างประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สินของคุณในทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน ทำให้คุณสามารถเที่ยวได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าค่าใช้จ่ายจะบานปลายกระทบกับงบเที่ยวของคุณ


ประกันเดินทางมีกี่ประเภท

ประเภทประกันเดินทางต่างประเทศ

ประกันเดินทางต่างประเทศก็เหมือนกับประกันแบบต่าง ๆ ทั้งการประกันสุขภาพและการประกันรถยนต์ที่มีรายละเอียดการคุ้มครองที่แตกต่างกัน และมีความหลากหลาย เพื่อให้เราสามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ประกันสุขภาพ

ประกันการเดินทางต่างประเทศให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลสุขภาพ ทั้งในด้านการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ แต่ยกเว้นการคุ้มครองสำหรับโรคประจำตัว และโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง

โดยความคุ้มครองที่มอบให้นี้ จะเป็นในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามความเหมาะสม หรือการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา หรือมีผลให้เสียชีวิต ภายใน 30 วันนับจากวันที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง

ประกัน Trip Cancellation (หากมีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกทริป ของคุณที่ยังเที่ยวไม่เสร็จประกันจะช่วยจ่ายชดเชยส่วนนึง)

หากคุณกำลังรอเครื่องที่สนามบิน แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝัน เที่ยวบินนั้นจำเป็นต้องยกเลิก ทำให้คุณไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ (Trip Cancellation) หรือเที่ยวเกิดความล่าช้า ทำให้ทริปของคุณเกิดความเสียหาย ประกันเดินทางต่างประเทศก็จะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ได้ ทำให้เราไม่ได้สูญเสียเงินไปเปล่า ๆ

โดยประกันเดินทางต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 • กรณีการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง 
 • กรณีการพลาดการต่อเที่ยวบิน ชดเชยค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 
 • กรณีการเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง 

ซึ่งนั่นหมายความว่า หากเราไม่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งทริป ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากสิ่งใด ประกันการเดินทางต่างประเทศก็สามารถชดเชยความสูญเสียให้เราได้

ประกัน Personal item Loss (ของส่วนตัวสูญหาย)

นอกจากประกันเดินทางต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพแล้ว ก็ยังให้ความคุ้มครองในกรณีที่สิ่งของสูญหายด้วย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว ทั้งเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทางภายใต้เงื่อนไขของบริษัท

ประกันชีวิต (เช่น อุบัติเหตุเสียชีวิต, เครื่องบินตก, อุบัติเหตุจาก Public Transport)

อีกหนึ่งความคุ้มครองของประกันเดินทางต่างประเทศ คือ การให้ความคุ้มครองในกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ เครื่องบินตก อุบัติเหตุจาก Public Transport เป็นต้น


ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี

ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี

ดังนั้น จะเห็นว่า ประกันเดินทางต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องซื้อติดตัวไปด้วย โดยในปัจจุบัน มีบริษัทที่ออกแบบประกันเดินทางไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งเราอาจจะเลือกซื้อจากข้อกำหนดความคุ้มครอง การชำระเบี้ยประกัน รวมถึงรีวิวจากทางบริษัท ว่า สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ไว ขอเคลมประกันได้ง่าย เพื่อให้คุณสามารถท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด


By content