คอร์สเรียน Coding

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจและอยากเรียน Coding เพื่อนำความรู้ความสามารถไปต่อยอด เราขอแนะนำคอร์สเรียน Coding Online ที่จะสอน Coding ให้คุณตั้งแต่พื้นฐานเลยทีเดียวเจาะลึกเนื้อหาคอร์สเรียน Coding ทุกรูปแบบ

คอร์สเรียน Coding เป็นคอร์สเรียนที่สอนเกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งมีการออกแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย โดยในคอร์สสอน Coding จะมีเนื้อหาในภาพรวมของคอร์สเรียน Coding คือ

 1. บทนำการเขียนโปรแกรมในคอร์สเรียน Coding
 • แนวคิดและคำศัพท์ในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมเฉพาะ (เช่น Python, JavaScript เป็นต้น)
 • ตัวแปร ชนิดข้อมูล และโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน
 • โฟลว์ควบคุม (เงื่อนไข, ลูป)
 • อินพุต/เอาต์พุตและการติดต่อผู้ใช้งาน
 1. การพัฒนาเว็บไซต์ของ
 • พื้นฐาน HTML และ CSS
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JavaScript สำหรับการพัฒนาเว็บ
 • การสร้างหน้าเว็บและเลย์เอาต์ที่ใช้ในการตอบสนอง
 • การทำงานกับ Frameworks และ Libraries ต่าง ๆ (เช่น React, Angular เป็นต้น)
 • การพัฒนาเบื้องหลัง (เช่น สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล)
 1. การพัฒนาแอปพลิเคชันในมือถือ
 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น Android, iOS เป็นต้น)
 • การสร้างเส้นทางการใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือสำหรับผู้ใช้
 • การทำงานกับ Frameworks แอปพลิเคชันในมือถือ (เช่น React Native, Flutter เป็นต้น)
 • การเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ (เช่น กล้อง ตำแหน่ง GPS เป็นต้น)
 • การเผยแพร่แอปพลิเคชันบนแอพสโตร์
 1. วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และการวิเคราะห์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงภาพ
 • การทำงานกับ Libraries ในการจัดการข้อมูล (เช่น Pandas เป็นต้น)
 • การวิเคราะห์ทางสถิติและการทดสอบสมมติฐาน
 • พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Data Science 
 • การใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Data Science ยอดนิยม (เช่น Jupyter Notebook, RStudio เป็นต้น)
 1. การพัฒนาเกมในคอร์สเรียน Coding
 • หลักการและแนวคิดในการออกแบบเกม
 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาเกม (เช่น Unity, Unreal Engine เป็นต้น)
 • การเขียนสคริปต์และการเขียนโปรแกรมสำหรับตรรกะของเกม
 • กราฟิกและเสียงในเกม
 • การปรับใช้และการเผยแพร่เกมในช่องทางต่าง ๆ
 1. Algorithm และโครงสร้างข้อมูล
 • การวิเคราะห์ Algorithm และเทคนิคการออกแบบ Algorithm 
 • โครงสร้างข้อมูลทั่วไป (เช่น Array รายการที่เชื่อมโยง ต้นไม้ กราฟ เป็นต้น)
 • Algorithm ในการเรียงลำดับและการค้นหา
 • การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกและการเรียกซ้ำ
 • การวิเคราะห์ความซับซ้อนของเวลาและพื้นที่
 1. ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • พื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของเครือข่าย
 • ช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยและการลดความเสี่ยง
 1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในคอร์สเรียน Coding
 • แนวคิดและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI
 • Algorithm ในการเรียนรู้ภายใต้การดูแล (เช่น linear regression, decision trees, neural networks เป็นต้น)
 • Algorithm ในการเรียนรู้แบบไม่มีผู้ดูแล (เช่น clustering, dimensionality reduction เป็นต้น)
 • การเรียนรู้เชิงลึกและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โดยเนื้อหาข้างต้น ถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคอร์สเรียน Coding ซึ่งหากเราสนใจที่จะเรียน Coding Online เราสามารถเลือกคอร์สเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงในเนื้อหาที่เราต้องการได้

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สเรียน Coding

เรียน Coding ดีอย่างไร

หากคุณยังลังเลว่าจะลงเรียน Coding Online ดีหรือไม่ เราขอยกตัวอย่างสิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สเรียน Coding ดังต่อไปนี้

 • ความรู้ ความเข้าใข และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรม ทำให้คุณสามารถเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เพราะการเขียนโค้ดเป็นการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ให้สามารถจัดการได้ง่ายด้วยแนวคิดเชิงตรรกะ
 • มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในการเขียนโค้ด และสามารถแก้ปัญหาเองได้
 • สามารถสร้างแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
 • เป็นการเพิ่มเส้นทางอาชีพให้แก่ตนเอง เพราะทักษะการเขียนโค้ดเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดในปัจจุบัน
 • มีความรู้พื้นฐานที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ ได้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ สิ่งที่เราจะได้รับจากคอร์สเรียน Coding ก็ขึ้นอยู่กับความทุ่มเท การฝึกฝน และความตั้งใจของแต่ละคนด้วย เพราะการเขียนโค้ดเป็นทักษะที่ต้องใช้ประสบการณ์จริงและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงจะเห็นผล

ก่อนมองหาคอร์สเรียน Coding ต้องเตรียมตัวอย่างไร

เมื่อเราตัดสินใจที่จะลงคอร์สเรียน Coding แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การเรียนเปิดประโยชน์สูงสุด เราจึงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียน Coding Online 

 • กำหนดเป้าหมายในการเรียน Coding เช่น เพื่อนำไปใช้ในการเรียน เพิ่มเส้นทางอาชีพ หรือเพียงแค่ต้องการทำความเข้าใจในระดับพื้นฐานเท่านั้น เพราะหากมีเป้าหมายที่ชัดเจน เราก็สามารถเลือกคอร์สเรียน Coding ที่เหมาะสมได้
 • ทำความคุ้นเคยกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ด้วยการศึกษาค้นคว้าภาษายอดนิยม เช่น Python, JavaScript, Java, C++ หรือ Ruby เพื่อทำความเข้าใจจุดแข็ง การใช้งาน และความต้องการของตลาด ประกอบการตัดสินใจเลือกคอร์สเรียน Coding 
 • ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโปรแกรม เพื่อช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
 • ลองทำแบบฝึกหัดออนไลน์ จากคอร์สเรียน Coding Online ฟรี เช่น Codecademy, freeCodeCamp หรือ Coursera เพื่อทดสอบความเข้าใจในเบื้องต้น
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่จำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับการเรียน Coding Online 
 • วางแผนการเรียน กำหนดตารางเวลาเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

คอร์สเรียน Coding สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัย

สอน Coding

การสอน Coding อาจจะมองว่า เป็นเรื่องยาก แต่คอร์สเรียน Coding นั้น ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ แม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อน เพราะการเรียน Coding Online เอื้อสำหรับทุกคน

 • คอร์สเรียน Coding เป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ที่สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้
 • ช่วยเพิ่มโอกาสทางอาชีพ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาเว็บไซต์ Data Science ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และอื่น ๆ การเข้าถึงของทุกคนจะช่วยเกิดความหลากหลายทางด้านเทคโนโลยี
 • คอร์สเรียน Coding Online เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง ทั้งในด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และความท้าทายทางเทคนิค
 • ขยายมุมมองของการเขียนโค้ด ด้วยผู้เรียนต่างเพศต่างวัย ส่งผลให้การเขียนโค้ดมีความหลากหลายและสามารถพัฒนาต่อยอดได้มากขึ้น

คอร์สเรียน Coding เหมาะกับใคร

คอร์สเรียน Coding นั้น สามารถเรียนรู้ได้สำหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการเรียนรู้ทักษะดังกล่าว ซึ่งเราสามารถสรุปกลุ่มคนได้ ดังต่อไปนี้

 • บุคคลทั่วไป ที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน แต่ต้องการเพิ่มทักษะให้แก่ตนเอง
 • นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการเรียน
 • ผู้ที่ต้องการทำเป็นอาชีพ เพื่อเรียนรู้ทักษะ และเริ่มงานในสายอาชีพใหม่ ๆ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือต่อยอดทักษะเดิมที่มีอยู่
 • โปรแกรมเมอร์ที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของตนเอง
 • ผู้ที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะการเรียน Coding Online ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกที่สนุกสนาน ฝึกทักษะและความคิดได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่า คอร์สสอน Coding เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยและทุกความต้องการ ตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน จนถึงผู้ที่มีเชี่ยวชาญ เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ตาม ซึ่งแต่ละคนก็สามารถเลือกคอร์สเรียน Coding ให้เหมาะกับความต้องการของตนเองได้

เข้าใจทุกฟังก์ชั่นในคอร์สเรียน Coding

สำหรับฟังก์ชั่นในคอร์สเรียน Coding เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

 1. ฟังก์ชั่นสำหรับแนวคิดในการเขียนโปรแกรม
 • ฟังก์ชันในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ
 • วิธีส่งข้อมูลไปยังฟังก์ชันและรับข้อมูลอินพุต
 • การสร้างเอาต์พุต
 • การมองเห็นและการเข้าถึงของตัวแปรภายในฟังก์ชัน
 • การสำรวจฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน Libraries
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชัน
 1. ฟังก์ชั่นในคอร์สเรียน Coding 
 • หลักสูตรและบทเรียนต่าง ๆ
 • แบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายให้กับผู้เรียน
 • แบบทดสอบหรือการประเมินผล เพื่อวัดความเข้าใจ
 • โครงการภาคปฏิบัติในการเขียนโค้ด เพื่อให้เรานำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือสร้างแอปพลิเคชันได้
 • มีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราสามารถโต้ตอบ ถามคำถาม และทำงานร่วมกับผู้สอนและเพื่อนผู้เรียนได้
 • ผู้สอนสามารถให้คำแนะนำ ตอบคำถาม และให้การสนับสนุนตลอดคอร์สเรียน Coding 
 • มีการติดตามความคืบหน้าความสำเร็จภายในคอร์สเรียน Coding 
 • เอกสารประกอบการเรียนอื่น ๆ เช่น หนังสือ เอกสารอ้างอิง เป็นต้น

คอร์สเรียน Coding ที่ไหนน่าสนใจบ้าง

เรียน Coding Online

เมื่อเราเห็นถึงความสำคัญของการเรียน Coding Online แล้วว่า มีความสำคัญมาก ทั้งในแง่ของการศึกษาและต่อยอดทางเส้นทางอาชีพ ซึ่งไม่ได้จำกัดผู้เรียน ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัยตามความต้องการ แล้วเราจะเลือกคอร์สเรียน Coding ที่ไหนดี

เราขอแนะนำ คอร์สเรียน Coding จาก Futureskill ที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมสอน Coding แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้พื้นฐานใด ๆ เลยก็ตาม โดยใน Futureskill มีคอร์สเรียน Coding ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • Business Automation with Power Automate Low Code
 • Introduction to Microsoft Power Automate
 • Hands on : Basic WorkFlow Power Automate
 • Workflow Power Automate ลดการทำงานซ้ำๆ ให้ง่ายขึ้นด้วย Power Automate กับ Microsoft 365 Application
 • รู้ลึกเรื่อง Coding ภาษา C แบบมีหลักการ พร้อมลงมือเขียนจริงแบบ step by step
 • สร้างแอปพลิเคชันอย่างง่าย ไม่จำเป็นต้องเขียน Code ลดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้ Low Code: Microsoft Power apps
 • สร้าง Mobile app “IOS และ Android” ครบจบด้วย Flutter
 • สร้าง Mobile Application ทั้ง IOS และ Android ง่ายๆด้วย React-Native

จากรายชื่อคอร์สที่นำมานั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เราจะเห็นได้ว่า Futureskill มีคอร์สเรียน Coding มากมายให้เราได้เลือกเรียนตามความถนัดและความต้องการ ว่า เราจะเรียน Coding Online เพื่อนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดทำอะไร

สรุป

คอร์สเรียน Coding ในปัจจุบัน เป็นการเรียน Coding Online ที่เอื้อให้เราสามารถเรียน Coding ได้อย่างง่ายดาย ตลอดเวลา และเราสามารถเลือกคอร์สได้ตรงกับความต้องการของเราอีกด้วย ดังนั้น เราควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีคอร์สสอน Coding ที่เชื่อถือได้อย่าง Futureskill


By content